27. toukokuuta 2019

Microsoftin sopimusmallien monet kasvot


Microsoftin sopimusviidakko voi joskus tuntua haastavalta hallita, sillä eri vaihtoehtoja ja niiden yhdistelmiä löytyy moneen lähtöön. Organisaation sopimusrakenteen laatimiseen tulisikin kiinnittää huomiota, jotta siitä saadaan mahdollisimman hyvä ja palveleva kokonaisuus. Sopimuksia voi tehdä vakioiden koko organisaation tai osan organisaatiosta, tai vaikka kohdentaa sopimus tiettyä tuote osa-aluetta silmällä pitäen. 

Pelkästään sopimusteknisestä näkökulmasta tehtävä tarkastelu ei aina ole riittävä. Halutaanko esimerkiksi ERP- ja CRM-järjestelmä pitää omalla sopimuksellaan solmimalla Dynamics 365 only -sopimus ja liittämällä kaikki Dynamics 365 -lisenssihankinnat saman sopimuksen alle? Samalla organisaation käyttäjälisenssit hankitaan vakiointisopimuksella ja projektityöntekijöiden lisenssit puolestaan kuukausiveloitteisesti.

Sopimusnäkökulmasta tämä saattaa kuulostaa kustannustehokkaalle ja toimivalle ratkaisulle, mutta herättää myös kysymyksiä hallinnan helppoudesta, kun kutakin sopimusta hallitaan oman portaalin kautta.

Valmistajana Microsoft tarjoaa monta erilaista sopimusmallia, joita arvioimalla voit laatia hyvän kokonaisuuden oman organisaatiosi sopimustenhallintaa ja lisenssihankintoja silmällä pitäen. Sopimusmalleilla on kuitenkin monet kasvot: osa sopimuksista velvoittaa organisaation vakioimaan kaikki organisaation työntekijät saman sopimuksen alle, osalla voit tehdä kohdennetumpaa hankintaa ja osalla voit investoida ohjelmisto-omaisuuteen kertahankinnan muodossa. Juurikin hankintamallia päätettäessä on hyvä perehtyä sopimusmallien ehtoihin sekä mahdollisiin rajoitteisiin, ettei kompastuskiviä tule sopimuksen elinkaaren aikana. 

Sopimusmallit ja niiden rakenteet ovat nyt murroksessa. Luovutaan monesta vanhasta ja tutusta, sekä osittain myös vuosien saatossa turvalliseksi muodostuneesta hallintaportaalista, hankintatavasta sekä ostomallista. Suunta on selkeä – tuoda moderni sopimusten hallinta ja asiakaskokemus osaksi organisaatioiden ostokokemusta. Tässä vaiheessa onkin hyvä pohtia, kuinka monta erilaista Microsoftin tarjoamaa sopimusmallia oletkaan solminut organisaatiossasi vuosien saatossa? 

Selvyyttä Microsoftin sopimusmalleihin saat maksuttomasta Microsoftin sopimusmallien perusperiaatteet -webinaaristamme ja vielä syvemmin pääset perehtymään aiheeseen Microsoftin sopimusmallit ja niiden perusperiaatteet -koulutuksessamme.

Jenna PeltonenJenna toimii Crayonilla Microsoft Partner Commercial Executiven roolissa ja konsultoi asiakkaita mm. Microsoft-sopimuksista, lisensoinnista sekä sopimusmalliskenaarioista. Jennalla on monipuolinen työhistoria asiantuntijaroolissa eri toimialoilta. Hän on toiminut globaaleissa IT-organisaatioissa sekä maahantuojien ohjelmistotiimien jäsenenä. Jennalla on konsultointi-, asiantuntija- sekä myyntikokemusta lisensoinnista yli 10 vuoden ajalta.

22. toukokuuta 2019

Reaaliaikainen 3D-grafiikka – tulevaisuuden suunnannäyttäjäReaaliaikaista 3D-grafiikkaa voidaan hyödyntää www-sivustoilla sekä applikaatioissa luomaan tuote-esittelyitä, visualisointeja ja animaatioita sekä näyttäviä kokonaisuuksia. Peleissä sillä voidaan tehdä pelihahmoja ja kokonaisia mukaansatempaavia pelimaailmoja. Isoimpana erona ei-reaaliaikaiseen toteutukseen on se, että reaaliaikainen 3Dmahdollistaa interaktiivisuuden sekä reaaliaikaisen fysiikan lisäämisen.

Reaaliaikaisen 3D-grafiikan luominen vaatii osaamista sekä 3D-ohjelmistoista että alustasta, jolla reaaliaikaisuus halutaan luoda ja julkaista. Hyviä ohjelmistoja ovat esim. 3DsMax ja Mudbox ja alustana toimii esim. Unity. 3D-ohjelmistoista käytetään yleisesti nimeä pelimoottori, vaikka ne soveltuvat toki myös muunlaisten reaaliaikaisten ja interaktiivisten toteutusten luomiseen. 3DsMax ja Mudbox soveltuvat myös perinteisten 3D- eli esilaskettujen kuvien ja animaatioiden luomiseen.

Virtual Reality (VR) on lisännyt reaaliaikaisen 3D:n käyttömahdollisuuksia entisestään. Useat yritykset hyödyntävät VR-tekniikkaa sekä reaaliaikaista 3D:tä tuote-esittelyissä ja havainnollistavissa toteutuksissa. VR-toteutukset vaativat toki myös laitteen VR-sisällön katsomiseen, mikä on osittain rajannut kohdeyleisöä. Tekniikka kuitenkin kehittyy ja mahdollistaa yhä uudenlaisten VR-toteutusten ja -kokemusten luomisen. Unityn avulla voi luoda ja julkaista myös VR-toteutuksia.

Nykyiset 3D-ohjelmistot ja pelimoottorit ovat kehittyneet, ja reaaliaikaisen 3D:n toteuttaminen on mahdollista jo perustiedoilla ja taidoilla, eikä niiden luominen ja julkaiseminen enää vaadi valtavia budjetteja toteutukselle. Aikaisemmasta 3D-kokemuksesta on toki hyötyä grafiikan luomisessa, mutta jo aloittelija saa luotua kohtuullisessa ajassa reaaliaikaista grafiikkaa ja voi sitä kautta lähteä hiomaan taitojaan.

Useat yritykset ovat jo ottaneet reaaliaikaisen 3D:n käyttöönsä. Kehitys kulkee selkeästi suuntaan, jossa reaaliaikaisia toteutuksia hyödynnetään mitä erilaisimmissa ympäristöissä ja aihepiireissä. Nyt on siis oikea aika lähteä tutustumaan tähän maailmaan ja luomaan uusia innovatiivisia toteutuksia!

Ota askel kohti tulevaisuuden toteutuksia ja tule 3D-grafiikka koulutuksiimme.

Markku Hyttinen,  Aniway Oy
Tieturin 3D Grafiikka ja pelit -kouluttaja

10. toukokuuta 2019

Microsoft 365 - mitä ihmettä?
Olin paikalla Ignite-seminaarissa Orlandossa 2017 Microsoftin julkaistessa Microsoft 365 Enterprise -version. Jo tätä ennen, kesällä 2017, oli tullut ulos Microsoft 365 Business, joka oli suunnattu PK-sektorille (max 300 käyttäjää). Kuuntelin esitystä mielenkiinnolla ja sen päätteeksi olin harvinaisen ihmeissäni. Mitä uusi versio käytännössä tarkoittaa, koska periaatteessa kaikki esitellyt asiat olivat jo saatavilla. Nyt tuosta hetkestä on aikaa kulunut ja toivottavasti ymmärrys lisääntynyt, joten katsotaan, mitä se sitten tarkoittaa vuonna 2019.

Microsoftin Office 365 on ollut Microsoftille uusi menestystuote. Office 365 on saavuttanut merkittävän aseman sekä yrityksissä että myös kotikäyttäjien keskuudessa. Mikä sitten on Microsoft 365 ja sen merkitys organisaatioille?

Microsoft 365 oli julkaisuhetkellä käytännössä Windows 10:n, Office 365 E5:n ja Enterprise Mobility + Securityn (EMS) ominaisuudet yhdistävä kokonaisuus.

Mitä on nykyaikainen tietotyön alustaratkaisu? Sen tulisi olla kokoelma työkaluja, joita voidaan käyttää turvallisesti erilaisilla alustoilla. Päätelaitteiden tulee voida kommunikoida sekä nykyisten järjestelmien että pilvipalveluiden kanssa. Mistä saadaan tarvittavat ylläpitopalvelut nykyaikaisen tietotyön alustaratkaisuun, jossa osa käyttäjistä toimii Internet-verkossa ja BYOD-laitteilla? Tähän kokonaisuuteen Microsoft 365 tarjoaa ratkaisua.

Office 365 tarjoaa tuottavuustyökalut, joiden avulla voidaan tuottaa ja käsitellä dokumentaatioita sekä kommunikoida eri osapuolten kanssa. Näiden peruspalveluiden lisäksi hyödynnetään E5-lisenssin mukana tulleita ominaisuuksia, jotka liittyvät tietoturvan ylläpitoon ja raportointiin.

Windows 10 -työasemat ja päätelaitteet vaativat hallinta-työkalun, ja sen takia käytössä on EMS:n mukana tuleva Intune. Työasemat voivat olla rekisteröityneitä Azure AD sekä AD DS -palveluun, joten ratkaisu tukee myös hybridiympäristöjä.

Siirtyessämme entistä enemmän työasemiin, jotka toimivat organisaation verkon ulkopuolella, olemme alttiita uusille haasteille. Nämä uudet haasteet keskittyvät tietoturvaan ja riskienhallintaan pilvi- ja internetympäristöissä. Näihin Microsoft 365 vastaa uusilla palvelupaketeilla, jotka julkaistiin alkuvuodesta 2019: 

- Identity & Threat Protection – kokoaa yhteen Office 365:n, Windows 10:n ja EMS:n suojausominaisuudet.

-Information Protection & Compliance – kokoaa yhteen Office 365 Advanced Compliance ja Azure Information Protection -ominaisuudet, joiden avulla tehdään riskiarviointeja ja tiedon suojaamista Microsoft Cloud -palveluissa.


Mitä siis on Microsoft 365? Se on Microsoftin palvelupaketti, joka on suunniteltu nykyaikaisten (pilvi, hybridi, byod) tietojärjestelmien alustaksi. Se mahdollistaa Office 365 ja Windows 10 -työasemien pilvipohjaisen turvallisen hallinnan, valvonnan ja käytön. Tarvitsemme täysin uusia palveluita ja ratkaisuja, joiden avulla pilviympäristöissä tuotetaan palveluita, ja Microsoft 365 on tämä palvelukokonaisuus Microsoft Cloud -ympäristöissä.

Syksyllä 2019 tämä muutos näkyy Microsoftin kurssien osalta siten, että perinteiset Office 365 -kurssit muuttavat muotoaan ja niistä tulee Microsoft 365 -kursseja. Tämän lisäksi Microsoft 365 -kurssien alta löytyvät myös mm. identiteettien ja laitteiden hallintakursseja, jotka aiemmin ovat olleet omissa kategorioissaan.

Katso Office 365-koulutuksemme!

Koulutusterveisin
MCT Kari Kuosa
ProTrainIT Oy

Suositut tekstit