29. lokakuuta 2018

Mistä tunnistaa hyvän projektipäällikön?Projektimainen työ ja projektien määrä lisääntyvät jatkuvasti. Projektin onnistuminen on toki kiinni monesta tekijästä, mutta projektipäällikön osuus lopputulokseen on merkittävä. Hyvä projektipäällikkö hallitsee ainakin seuraavat kolme toisiaan tukevaa aluetta: 

1. Ihmisten johtaminen
2. Projektihallinta
3. Liiketoimintaymmärrys

Se, mikä taidoista nousee milloinkin tärkeimmäksi, riippuu mm. projektin laajuudesta, monimutkaisuudesta ja ainutlaatuisuudesta.  

1. Ihmisten johtaminen
Ihmisten johtamisen tärkeys korostuu etenkin suurissa projekteissa, joissa tiimiläisiä on useissa toimipisteissä ja sidosryhmät ovat laajoja.
Tiimiläisten työmäärät tuntuvat kasvavan jatkuvasti ja työnohjaus sirpaloituu, kun osa työstä on matriisimaisesti ohjattua projektityötä ja osa taas ylhäältä ohjattua työtä. Projektipäällikön on pystyttävä perustelemaan linjaesimielille, miksi tiimiläisten resursseja tarvitaan projektissa sekä motivoimaan tiimiläisiään projektityöhön kaiken ristipaineen keskellä.
Työ on vain yksi elämään sisältöä ja merkityksellisyyttä tuova asia ihmisten elämässä ja vapaa-ajan arvostus on kasvanut. Työn tuleekin olla monin tavoin merkityksellistä ja palkitsevaa. Hyvällä projektipäälliköllä onkin hyvä ihmistuntemus sekä kiinnostus tiimiläistensä intressejä ja arvoja kohtaan. Näin hän onnistuu motivoimaan, osallistamaan ja sitouttamaan tiimiläisensä sekä hyödyntämään jokaisen ominaiset vahvuudet sekä luomaan kiinnostavia kehittymismahdollisuuksia.
2. Projektihallinta
Projektihallinnan merkitys on erityisen tärkeää suurissa ja pitkäkestoisissa projekteissa. Skaalautuva projektimalli määritellään projektin vaativuuden mukaan.
Projektihallinta ei toki ole vain projektipäällikön vastuulla vaan organisaation muilla toiminnoilla on merkittävä roolinsa. Organisaatioissa on huolehdittava henkilöstön osaamisen kehittämisestä, projektityöskentelymallin läpiviennistä, riskienhallinnasta, laatuvaatimusten määrittelystä sekä viestinnästä.
3. Liiketoimintaymmärrys
Mitä uniikimpi ja monimutkaisempi projekti on, sitä tärkeämpää on, että projektipäällikkö ymmärtää toimialaa ja sen erityispiirteitä.

Parhaiten projektit onnistuvat, kun projektipäälliköllä on ymmärrys kaikista kolmesta kärkiasiasta. Utelias mieli, avoin ja positiivinen asenne sekä kiinnostus asioiden oppimiseen ja kehittämiseen ovat myös ehdottomasti eduksi. Samoin kokemus. Kokeneet projektipäälliköt oivaltavat syy-seuraussuhteet helpommin ja voivat hyödyttää kokemuksen tuomaa osaamistaan sekä intuitiota.
Tulevaisuudessa projektityöskentely on yhä itseohjautuvampaa eli tiimiläisillä on enemmän päätäntävaltaa. Asioiden pitää tapahtua nykyistä nopeammin, paremmin ja tehokkaammin uudessa, nykyistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä, jossa myös sidosryhmähallinnan merkitys kasvaa.
Projektipäällikön osaamisvaatimukset eivät tunnu siis ainakaan vähenevän. Oman osaamisen – ja voimavarojen – ylläpitäminen on kriittistä projektipäällikön moninaisessa ja vaativassa työssä.

Tieturi tarjoaa runsaasti projektikoulutuksia niin projektihallintaan kuin projekteissa työskentelyynkin.

Niklas Reuter
Tieturin verkostokouluttaja, Yrittäjä, Valmentaja, Konsultti, Projnik (www.projnik.fi) 

2 kommenttia:

  1. Hyvä blogi! Mielestäni kaikkien ihmisten, jotka vetävät projekteja, tulisi käydä sitä varten erillinen koulutus. Erityisesti ihmisten johtamistaitoon tulisi panostaa. Alleviivaisin nimenomaan kommunikaation tärkeyttä kaikkien osapuolten välillä. Yhteinen tekeminen eikä ylhäältä päin sanomista. Olen yrittänyt tehdä projektityötä sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät kyenneet yhteistyöhön. Täytyy sanoa, että oli äärimmäisen haastavaa. Onneksi myös kokemusta täysin erilaisesta, onnistuneesta, projektityöstä. Mutta yhdessä, palkitsevalla osaamisella ja työnteolla tuli loistava tulos, niin itse työnantajalle, projektista hyötyneille ja itse tekijöille.

    VastaaPoista
  2. Kiitos Rea tosi hyvästä kommentista! Kommunikaation merkitys on todellakin suuri - rautaisinkaan asiaosaminen ei auta, jos asioita ei pystytä kommunikoimaan niin, että jokainen projektiin osallistuva tietää päämäärän ja oman osuuden sen saavuttamiseksi.

    VastaaPoista

Suositut tekstit