30. lokakuuta 2018

Pilvien sotaAzureen kannattaa nyt panostaa – Forbesin mukaan tämä Microsoftin yritys on nyt yksi suurimpia maailman pilviä. Azuren käyttäjinä ovat tällä hetkellä muun muassa Adobe, Heineken jaHP. Microsoftin mukaan myös 90% Fortune 500-yhtiöistä käyttää Azurea.

Bisneskehitysjohtaja Sean Washington on myös huomannut Azuren hyödyt ja listannut niistä viisi Linkedin-blogiinsa:

1.       Hinta: Maksat siitä, mitä käytät etkä siitä mitä saattaisit käyttää.

2.       Mitoitus: Organisaatioiden tulee aina miettiä, kuinka infrastruktuurin saa vietyä uusille alueille – Azuren automaattinen mitoitus toimii napin painalluksella, jolloin pilven saa käyttöön missä vain ongelmitta.

3.       Nopeus: Kaikki prosessit voidaan sulkea ja avata milloin tahdotaan viiveettä, ja data säilyy aina seuraavalle käyttäjälle vahingoittumattomana.

4.       Kestävyys: Azuren toimivuus suojaa dataa ja kestää vikatiloja missä tahansa oletkin.

5.       Välineet: Azuren pilvisysteemillä on valtava varasto eri välineitä, jotka helpottavat IT-toimintayksikköäsi, aina käyttäjätilien hoitamisesta datan prosessointiin ja säilöntään asti.

Jos Azure ei vakuuta, ehkä Amazon Web Services sopii tarpeisiisi paremmin. CloudRanger on listannut 10 AWSin hyötyä:

1.       Globaali palvelu: AWS toimii yli 44 saatavuusvyöhykkeellä 16 eri maantieteellisellä alueella ja laajenee jatkuvasti (kyllä, myös Kiinaan).

2.       Automaattiset backup-systeemit: Data ei vahingoitu onnettomuuksienkaan sattuessa – vaikka fyysinen työympäristö joutuisi esimerkiksi tulipalojen kouraan, dataan pääsee pilvessä käsiksi vain käyttäjätunnuksen avulla.

3.       Virtaviivaistettu palautumissuunnitelma: Joskus pienikin viive tai datan häviäminen tarkoittaa katastrofia. AWSin palautumissuunnitelma mahdollistaa datan säilömisen useaan eri sijaintiin ja nopeuttaa sen liikuttamista.

4.       Yhtenäisyys ja luotettavuus: Tulosten mukaan AWS on ollut parempi pitämään julkisen pilvensä käytössä kuin esimerkiksi Microsoft tai Google.

5.       Joustavuus ja mitoitettavuus: Insinöörit ovat kehittäneet tietojenkäsittelyinfrastruktuurin, joka on helposti mitoitettavissa kasvavien yritysten tarpeisiin.  Ei tarvitse stressata fyysisestä sijainnista – voi luottaa siihen, että kaikki tarvittava on vain nettiyhteyden päässä.

6.       Yksinkertainen, automatisoitu aikataulutus: AWS mahdollistaa useiden prosessien aloittamisen ennalta määritetyllä ajalla.

7.       Pay-as-you-go-hinnoittelu: AWS ei tarjoa yhtä kiinteää hintaa vaan maksat sen mukaan kuin käytät palveluita.

8.       Kustomointi: Yksittäisille yrityksille räätälöidään palvelut tarpeiden mukaan kuten esimerkiksi asiakaskohtaiset tunnisteet, jotka auttavat monitoroimaan resursseja.

9.       Turvallisuus: AWS lupaa ”maailmanluokan turvallisuutta” korkeimpien mahdollisten turvallisuusstandardien avulla.

10.   Ulkoiset APIt: Joustavuuden lisäämiseksi, AWS API mahdollistaa pilvi-infrastruktuurisi pyörittämisen monilla eri ohjelmointikielillä.Älä jää jälkeen pilvessä!

Tieturi tarjoaa monipuolisia koulutuksia niin Azureen kuin AWS:kin.

Nelli Miettinen

29. lokakuuta 2018

Mistä tunnistaa hyvän projektipäällikön?Projektimainen työ ja projektien määrä lisääntyvät jatkuvasti. Projektin onnistuminen on toki kiinni monesta tekijästä, mutta projektipäällikön osuus lopputulokseen on merkittävä. Hyvä projektipäällikkö hallitsee ainakin seuraavat kolme toisiaan tukevaa aluetta: 

1. Ihmisten johtaminen
2. Projektihallinta
3. Liiketoimintaymmärrys

Se, mikä taidoista nousee milloinkin tärkeimmäksi, riippuu mm. projektin laajuudesta, monimutkaisuudesta ja ainutlaatuisuudesta.  

1. Ihmisten johtaminen
Ihmisten johtamisen tärkeys korostuu etenkin suurissa projekteissa, joissa tiimiläisiä on useissa toimipisteissä ja sidosryhmät ovat laajoja.
Tiimiläisten työmäärät tuntuvat kasvavan jatkuvasti ja työnohjaus sirpaloituu, kun osa työstä on matriisimaisesti ohjattua projektityötä ja osa taas ylhäältä ohjattua työtä. Projektipäällikön on pystyttävä perustelemaan linjaesimielille, miksi tiimiläisten resursseja tarvitaan projektissa sekä motivoimaan tiimiläisiään projektityöhön kaiken ristipaineen keskellä.
Työ on vain yksi elämään sisältöä ja merkityksellisyyttä tuova asia ihmisten elämässä ja vapaa-ajan arvostus on kasvanut. Työn tuleekin olla monin tavoin merkityksellistä ja palkitsevaa. Hyvällä projektipäälliköllä onkin hyvä ihmistuntemus sekä kiinnostus tiimiläistensä intressejä ja arvoja kohtaan. Näin hän onnistuu motivoimaan, osallistamaan ja sitouttamaan tiimiläisensä sekä hyödyntämään jokaisen ominaiset vahvuudet sekä luomaan kiinnostavia kehittymismahdollisuuksia.
2. Projektihallinta
Projektihallinnan merkitys on erityisen tärkeää suurissa ja pitkäkestoisissa projekteissa. Skaalautuva projektimalli määritellään projektin vaativuuden mukaan.
Projektihallinta ei toki ole vain projektipäällikön vastuulla vaan organisaation muilla toiminnoilla on merkittävä roolinsa. Organisaatioissa on huolehdittava henkilöstön osaamisen kehittämisestä, projektityöskentelymallin läpiviennistä, riskienhallinnasta, laatuvaatimusten määrittelystä sekä viestinnästä.
3. Liiketoimintaymmärrys
Mitä uniikimpi ja monimutkaisempi projekti on, sitä tärkeämpää on, että projektipäällikkö ymmärtää toimialaa ja sen erityispiirteitä.

Parhaiten projektit onnistuvat, kun projektipäälliköllä on ymmärrys kaikista kolmesta kärkiasiasta. Utelias mieli, avoin ja positiivinen asenne sekä kiinnostus asioiden oppimiseen ja kehittämiseen ovat myös ehdottomasti eduksi. Samoin kokemus. Kokeneet projektipäälliköt oivaltavat syy-seuraussuhteet helpommin ja voivat hyödyttää kokemuksen tuomaa osaamistaan sekä intuitiota.
Tulevaisuudessa projektityöskentely on yhä itseohjautuvampaa eli tiimiläisillä on enemmän päätäntävaltaa. Asioiden pitää tapahtua nykyistä nopeammin, paremmin ja tehokkaammin uudessa, nykyistä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä, jossa myös sidosryhmähallinnan merkitys kasvaa.
Projektipäällikön osaamisvaatimukset eivät tunnu siis ainakaan vähenevän. Oman osaamisen – ja voimavarojen – ylläpitäminen on kriittistä projektipäällikön moninaisessa ja vaativassa työssä.

Tieturi tarjoaa runsaasti projektikoulutuksia niin projektihallintaan kuin projekteissa työskentelyynkin.

Niklas Reuter
Tieturin verkostokouluttaja, Yrittäjä, Valmentaja, Konsultti, Projnik (www.projnik.fi) 

Suositut tekstit