20. maaliskuuta 2018

Palvelumuotoilu on palvelun asiakasarvon ja sen tuottamisen kiteyttämistä

Palvelumuotoilu on viime aikojen kuumimpia trendejä. Termi ja etenkin sen merkitys ovat kuitenkin vielä varsin vieraita monille. Muotoilusta tulee mieleen konkreettisten esineiden suunnittelu, mutta voidaanko palveluitakin muotoilla? Ja mitä hyötyä siitä voisi olla?

Kyllä, palveluita voidaan muotoilla, vaikka ne ovatkin aineettomia ja koetaan juuri samalla hetkellä, kun ne tuotetaan. Perinteisen muotoilun keinoja voidaan hyödyntää myös palveluiden muotoilussa. Palvelumuotoilun tavoitteena on luoda toistettavia sekä skaalautuvia menetelmiä asiakasarvon ja erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen niin, että se on tuottavaa myös palveluntarjoajalle.

Palveluiden kehittäminen ei sinällään ole uutta, mutta muotoilu tuo mukanaan työhön vahvasti asiakaskeskeisyyden. Palveluita tutkitaan asiakkaan näkökulmasta ja pyritään luomaan mahdollisimman suurta arvoa tuottavia asiakaskokemuksia - kannattavasti. Vieläkin monet palvelut on suunniteltu ja kehitetty palvelutuottajan näkökulmasta ja pahimmillaan keksitty vastauksia kysymyksiin, joita asiakas ei ole ymmärtänyt edes kysyä. Pahimmassa tapauksessa palvelun kehittäjä on laatinut omiin oletuksiinsa pohjaavan, ”valmiin” palvelun asiakkaalle toivoen, että asiakas ymmärtää, mistä siinä on kyse - aina ei ymmärrä!

Muotoilijan haasteena on se, että kukin palvelun käyttäjä kokee palvelun omalla tavallaan, joka voi josku  poiketa täysin palvelutarjoajan oletuksista. Palvelun laatu on aina asiakkaan kokonaisvaltainen, subjektiivinen kokemus palvelun käyttäjälleen synnyttämästä hyödystä sekä siihen liittyneestä  asiakaskokemuksesta.

Myötäelämisen jalo taito

Palvelumuotoilussa otetaankin asiakas mukaan palveluiden kehitystyöhön alusta alkaen osallistamalla asiakkaat sekä  tutkimalla heidän käytöstään palvelutilanteessa. Muotoilutyön ytimessä on asiakkaan matka läpi koko palvelun aina siitä hetkestä, kun hän löytää palvelun aina siihen hetkeen, kun palvelusta poistutaan. Muotoilija tutkii aidossa ympäristössä, mitä asiakas kokee, näkee ja tuntee palvelupolun varrella.

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millaiset seikat palvelupolun varrella lisäävät asiakkaan kokemaa arvoa ja mitkä taas vähentävät sitä, sekä oivaltaa, miten polusta voidaan tehdä entistäkin houkuttelevampi ja helppokulkuisempi. Palvelumuotoilijan tärkein työkalu onkin empatia! Eli kyky eläytyä asiakkaan kokemukseen ja tunteisiin palvelun eri vaiheissa sekä lopulta ymmärtää, mitä asiakas haluaa ja miksi.

Ketterää kehitystä

Palvelumuotoilulla pyritään saamaan palveluista mahdollisimman helposti lähestyttäviä, hankittavia ja käytettäviä. Täydellistä ratkaisua on hankalaa tai jopa mahdotonta löytää kerralla. Palvelumuotoilu onkin ketterä prosessi, jossa suunniteltua palvelua kokeillaan ja parannetaan asiakkaasta opitun tietämyksen mukaisesti.

Palveluita kehittäessään muotoilija joutuu vääjäämättä valintojen eteen; mitkä ovat erinomaisen palvelukokemuksen kannalta kriittiset osa-alueet ja millä resursseilla ne toteutetaan? Mitä voidaan jättää pois palvelukokemuksen kärsimättä? Oleellista on pelkistää palvelu ja löytää elementit, joilla voidaan tuottaa täydellinen asiakaskokemus kohtuullisilla kustannuksilla.

Palvelumuotoilu on siis kiehtova matka asiakkaan sielunmaisemaan ja sitä kautta houkutteleviin palveluihin ja tuottoisaan liiketoimintaan.

Hyviä käytännön vinkkejä palveluiden kehittämiseen saat ilmaisesta webinaaristamme sekä palvelumuotoilu-koulutuksestamme
-----------------

Kalle Reunanen on intohimoinen asiakasarvon luonnin, kehittämisen ja myynnin asiantuntija, valmentaja ja kouluttaja. Kalle on johdattanut tuhansia yritysjohdon, liiketoiminnan kehittäjiä, asiantuntijoita sekä myynnin ammattilaisia asiakas- ja arvokeskeisen ajattelun ja palvelumuotoilun äärelle. Hän pitää suosittuja palvelumuotoilu-koulutuksia Tieturilla.

16. maaliskuuta 2018

IT-alalle kaivataan lisää naisia

Päädyin IT-alalle puhtaasti järkisyistä; lukiossa en kokenut kutsumusta millekään alalle, mutta IT-ala tuntui vahvasti tulevaisuuden alalta ja jopa hiukan eksoottiselta. Näin jälkikäteenkin ajatellen valintani oli aikamoinen hyppy tuntemattomaan, sillä en tuntenut ketään IT-alan ihmistä eikä minulla ollut mitään kokemusta aiheesta. Mutta olen ollut erittäin tyytyväinen alavalintaani.

Alalle kaivataan lisää naisia, joten rohkeasti vaan opiskelemaan IT:tä! Naisille ominaisia taitoja, kuten loogista päättelykykyä ja organisointitaitoja, tarvitaan teknologian lähestyessä ihmistä. Alan ehdottomana etuna on myös se, että sukupuolten välistä palkkaeroa ei ole.


Mukana nopeissa muutoksissa

Automaatio ja robotiikka kehittyvät jatkuvasti ja luovat lisää työpaikkoja IT-alalle. Myös perinteisestä virka-ajasta 24/7 maailmaan siirtyminen edistää digitalisaation kasvua. Kiihtyvän kehityksen myötä IT-alan uramahdollisuudet ovatkin lähes loputtomat. Voi luoda uraa asiantuntijana sovelluskehityksessä tai vaikkapa toimitusprojekteissa. Urapolku voi luonnollisesti johtaa myös päällikkö- ja johtajatason tehtäviin, joissa vaaditaan laajempaa ymmärrystä organisaation IT-ratkaisuista. Oman urani olen tehnyt pääasiassa asiantuntijatehtävissä ja koen sen erittäin sopivaksi minulle. Esimiestyöhön en ole kokenut koskaan vetoa.

IT-alalla muutokset tapahtuvat nopeasti. Uusia tuulia täytyy haistella jatkuvasti osana omaa roolia ja uudet työkalut haastavat uuden oppimiseen, joten oma osaaminen kehittyy jatkuvasti. Ala sopiikin mielestäni parhaiten uteliaille henkilöille, jotka haluavat pysyä kehityksen aallonharjalla ja oppia koko ajan uutta. Kiinnostus tekniikkaan ja tietotyöhön on toki välttämättömyys, joskin omakin kiinnostukseni selvisi oikeastaan vasta urallani. 

Uralleni mahtuu monta hienoa hetkeä. Isojen projektien käyttöönotoissa mukana oleminen on aina sykähdyttävää. Myös nykyiseen tehtävääni siirtyminen on ehdottomasti mainitsemisen arvoinen asia, sillä olen tähdännyt nimenomaan tuoteomistajan rooliin. Pidän työssäni eniten siitä, että saan pitää monia lankoja käsissäni ja olla yhteyksissä eri sidosryhmiin. Työni on myös melko vapaata ja minulla on sopivasti päätäntävaltaa. Sosiaali- ja terveysministeriöön siirtymisen näin myös positiivisena asiana. On hienoa olla osa valtionhallintoa ja saada työskennellä ministeriössä.

Anu Mäkinen, Product Owner, STM

---------------------


Kiitos!


Kiitos vielä kaikille blogisarjamme naisille! Oli todella inspiroivaa lukea ajatuksianne IT-alasta ja omista poluistanne alalla.

Etenkin 90-luvulla alalle päädyttiin mutkien kautta, mutta IT-ala ei ole vieläkään kärkisijoilla naisten uravalinnoissa. Kuten jutuista selvisi, alalle kaivataan naisia ja uramahdollisuudet ovat lähes rajattomat niin IT-alan monipuolisuuden kuin jatkuvan kehityksenkin kautta. Jatkuva muutos luo loistavia mahdollisuuksia olla kehittämässä jotain aivan uutta. Muutoksen myötä myös uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen nousevat yhä tärkeämmäksi.

Uskon vakaasti, että meistä naisista on vastaamaan alan haasteisiin! Toivon, että näemme alan mahdollisuudet uusin silmin ja hyppäämme mukaan.

Tarja Kinnunen
Tarja on Tieturin tuore Markkinointiasiantuntija, joka puhuu nykyään IT:stä niin töissä kuin kotonakin.

15. maaliskuuta 2018

The fourth phase of industrial revolution

Growing up in India, IT was and still is one of the popular career choices among young Indians. However, I never had a strong inclination to join the industry but as fate had it, I choose Math and Science for my final years at school and enrolled for the engineering exams. I graduated in Bachelor of Engineering in Computer Science and joined the IT industry soon after. It's been 10 years that I have been part of the industry, although my position and responsibilities have changed from programming to management in these years.


Technology as an integral part of our day-to-day lives

The world continues to move into a technology driven environment. Everything around us is controlled or moderated by technology and the assumption is that in few years, most of the manual tasks will become obsolete and will be replaced by machines. This shift opens up a big avenue for young generations to pursue career in technology.

At the moment we are in the fourth phase of industrial revolution. The first phase had mechanization of steam and water power, the second had assembly line (mass production), third phase introduced automation and computers and the fourth includes cloud computing, big data, internet of things, to name a few enablers. As we take initial steps in industrial revolution 4.0, it’s evident that things around us are getting technologized and the trend is expected to grow exponentially in years to come. Saying that technology will become an integral part of our day-to-day lives, won’t be an understatement.

As the great hockey player Gretzky once said," A good hockey player plays where the puck is. A great hockey player plays where the puck is going to be". The most important factor to shape our future will be information technology and anybody venturing into this sector, will play an important role in defining the future of mankind. Since the developments in this industry are rapid, someone with an appetite to learn new things and possess the quality to embrace change easily would fit well in this industry.

Years ago I started off as a programmer working for an antivirus company. With time I realized, it was not my calling and in order to try something radically different from serious antivirus business, I joined a gaming company. There, I worked with people from different educational backgrounds, whose thought process was different than mainstream technology experts but who were all working together to create an end-product for the customer. The mix of different ideologies to create something new was an unique experience for me and that’s when I knew what I wanted to do with my career. The switch to this new sub-industry and responsibility was career-defining moment for me.


Neha Joshi, Producer, RedLynx


14. maaliskuuta 2018

Sattumien kautta IT-alan moniosaajaksi

En tiennyt lukiossa yhtään, mitä haluaisin tehdä "isona".  Sain kuitenkin ammatinvalintatestien tuloksena opolta vahvan suosituksen lähteä lukemaan matematiikkaa, ja sen teinkin, kun en muuta keksinyt. Muutamia vuosia myöhemmin olin suuntaamassa vakuutusmatemaatikoksi, ja olin suorittanut yliopistolla jo lähes kaikki tarvittavat kurssit. Yliopistolla tutustuin ensimmäisen kerran myös tietokoneisiin ja aluksi pelkäsin tekeväni jotain väärin tai paljastavani osaamattomuuteni. Mutta rohkeus kasvoi, kun olin käynyt peruskursseja tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Opintojen loppupuolella alkoi tuntua siltä, ettei vakuutusmatemaatikon ura olekaan oma juttuni ja päätin vaihtaa pääaineeni tietojenkäsittelytieteeseen.

Etsin kesätöitä vuonna 1997, kun takana oli vasta pari ohjelmoinnin kurssia eikä pääaineen vaihdos ollut vielä käynyt mielessäkään. Kävin haastatteluissa Nokialla, Teklalla ja Comptelissa, ja olisin päässyt töihin niihin kaikkiin, siihen aikaan kun kaikki vähänkin ohjelmointia osaavat saivat töitä. Valitsin työpaikaksi Comptelin, missä olinkin yli 13 vuotta erilaisissa rooleissa. Se oli hyvää aikaa oppimisen kannalta.

IT ja digitalisaatio kasvavat koko ajan, joten IT-ala on taas kovassa kasvussa. Alan etu on ehdottomasti se, että se tarjoaa loputtomasti kehitysmahdollisuuksia ja työtehtävät muuttuvat myös alan kehityksen myötä. Itse olen toiminut ohjelmoijana, laatuinsinöörinä, esimiehenä, hankintapäällikkönä, projektipäällikkönä ja konsulttina. Ja tehnyt niiden ohessa mm. testausta ja teknistä dokumentaatiota, laatinut sopimuksia, miettinyt yrityksen strategiaa ja järjestänyt bileitä. Etenkin pk-yrityksissä pääsee tekemään asioita erittäin laaja-alaisesti ja isommissa yrityksissä taas voi keskittyä erikoistumaan hyvinkin kapea-alaisiin osaamisaloihin.


Kommunikaatiotaitojen tärkeys kasvaa

Erilaisista tehtävistä riippumatta alalla on etua, jos on analyyttinen, kiinnostunut tekniikasta ja pystyy sopeutumaan muutoksiin. Nykyaikana tarvitaan myös hyviä kommunikointi- ja tiimitaitoja, sillä asioita tehdään paljon tiimeinä tai yhdessä asiakkaan kanssa. Mielestäni naisten vahvuus IT-alalla on tunneäly, kommunikointitaidot ja psykologinen silmä. Niitä kaikkia tarvitaan, kun toimitaan yhdessä ja motivoidaan tiimiläisiä tekemään töitä yhteisen päämäärän eteen.

Sujuva tiimityö ja yhteisen päämäärän saavuttaminen ovat mielestäni parasta IT-alalla. Hienoiksi hetkiksi urallani koen tilanteet, kun on pitkällisen työn jälkeen saatu sopimus tehtyä tai projekti menestyksekkäästi päätökseen. Mieleen ovat jääneet myös tilanteet, kun epämotivoitunut ja firmasta lähtöä harkitseva henkilö saadaankin motivoitumaan ja jäämään muuttamalla työtehtäviä tai tekemällä muita muutoksia.

Eniten muistan kuitenkin niitä ihania ihmisiä ja kivoja tiimejä, joiden kanssa olen saanut ja saan tehdä töitä. Onnistumiset tuntuvat hienommilta, kun ne voi jakaa muiden kanssa. Ja vaikeina päivinä on hyvä, kun samassa veneessä on muitakin ihmisiä.


Liisa Paasiala, Senior Project Manager, Team Leader, Visma Consulting

13. maaliskuuta 2018

Keinoäly muuttaa tapamme toimia


IT-ala ei ollut nuorena suunnitelmissani, sillä opiskelin kieliä humanistisessa tiedekunnassa tietämättä tarkemmin, mitä tehdä isona. 1990-luvun lopulla Nokia rekrytoi kieltenopiskelijoita teknisiksi kirjoittajiksi ja päädyin kahdeksaksi kuukaudeksi tekemään dokumentointihommia ollen samalla mukana silloisessa transformaatioprojektissa, jossa siirryttiin VAX/UNIX-pohjaisesta dokumentointiympäristöstä ensin SGML:ään ja myöhemmin XML:ään. Projektin myötä oivalsin, että koodihan on kieltä siinä kuin englantikin ja tekki on paljon hauskempaa kuin dokumenttien näpyttely. Siitä se sitten lähti!

Murros vaatii uudenlaisen osaamisen kehittämistä

Teknologian kehitystahti kiihtyy koko ajan ja oman toiminta-alueeni, ns. keinoäly, tulee kasvamaan huimasti seuraavien vuosien aikana. Ohjelmistorobotiikka, chatbotit, koneoppiminen – näissä ollaan vielä aivan alkutaipaleella. Jokainen tutkimus, jonka olen aiheesta lukenut, povaa keinoälyn tuovan valtavan murroksen tapaamme toimia ja uskon vahvasti näin käyvän.

Murroksessa ja kehityksessä mukana pysyminen vaatii uudenlaisen osaamisen kehittämistä. Siitä on onneksi tullut todella paljon helpompaa erialisten verkkopohjaisten koulutusten myötä. Ohjelmistoyrittäjät ry on Mimmit koodaa -kampanjallaan tuonut todella konkreettisen tavan uuden oppimiseen järjestämällä kumppaniensa kanssa koulutuksia. Uskon, että näiden koulutusohjelmien tarve ja sitä kautta tarjooma kasvavat.

Tietotekniikka on toki muutakin kuin koodaamista. Tehtäväkirjo on jo todella laaja ja uusia rooleja ja osaamisalueita syntyy koko ajan. Alalla tarvitaan sekä kapean alueen syväosaajia että isompia kokonaisuuksia hallitsevia ihmisiä. Parhaiten ala sopii henkilöille, jotka ovat innokkaita oppimaan ja kokeilemaan uutta.

Uuden luominen onkin mielestä alan paras piirre. Vaikka 20-vuotiselta uralta onkin vaikea nostaa yhtä huippuhetkeä, sanoisin, että ensimmäinen huippuhetkeni oli se, kun vuonna 2002 olin mukana luomassa aitoa pilvipalveluratkaisua, ennen kuin kukaan edes puhui pilvipalveluista.Katriina Valli, Managing Director, Zyfra Oy

12. maaliskuuta 2018

Kaikki liiketoiminta on IT:tä ja kaikki IT on liiketoimintaa

Päädyin IT-alalle sattumusten kautta. Ensisijaiset koulutussuunnitelmat eivät tärpänneet ensimmäisellä yrittämällä, joten päätin hyödyntää välivuotta opiskelemalla tietokoneen käyttöä eli Wordiä ja Exceliä, kuten silloin ajattelin. Niinpä hain syksyllä 1994 Haaga-Helian tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan ajatuksenani opiskella parisen kuukautta ja keskittyä sitten uudelleen oikeustieteellisen pääsykokeisiin.

Opinnot alkoivat tammikuussa 1995 ja pian huomasin, ettei koulutus vastannut lainkaan ennakkokäsitystäni vaan se olikin luovaa ongelmanratkaisua, loogista päättelykykyä ja liiketoiminnan kehittämistä tietotekniikan keinoin. Parin kuukauden jälkeen olikin aivan selvää, että tämä on minun juttuni ja siltä se tuntuu vieläkin.


Loputtomat kehittymismahdollisuudet

IT-ala kehittyy koko ajan, joten myös henkilökohtainen kehitys on vääjäämätöntä. Tietotekniikka luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, joiden valjastaminen liiketoiminnan käyttöön on jatkuva prosessi. Joku viisas on sanonut, että nykyään kaikki liiketoiminta on IT:tä ja kaikki IT on liiketoimintaa. Olen tästä täysin samaa mieltä! IT:tä ei tehdä enää IT:n vuoksi vaan aidosti liiketoiminnan kehittämiseksi.

Alan monipuolisuus mahdollistaa lukemattomat uramahdollisuudet lukemattomilla eri sektoreilla. Tarvitaan koodareita, arkkitehtejä, kouluttajia, datatieteilijöitä, palvelumuotoilijoita ja monia muita ammattilaisia, jotka työskentelevät niin myynnin, talouden, tuotannon kuin ylläpidonkin tehtävissä. Ala sopiikin hyvin monenlaisille ihmisille, joita kiinnostaa luova ongelmaratkaisu sekä erilaisten ihmisten kanssa työskentely. Myös hurtista huumorista on hyötyä.

Välillä kuulee puhuttavan, että IT-alan työt siirtyvät halpatyömaihin. Jonkin verran näin on käynytkin, mutten usko, että halpatyömaihin voidaan siirtää liiketoiminnan kehittämistä ja ymmärrystä siitä, miten tietotekniikan avulla voidaan parantaa tuottavuutta ja luoda uutta liiketoimintaa. Myös oman 20-vuotisen urani huippuhetkiä yhdistää se, että on saavutettu jotain, josta on ihan oikeasti hyötyä liiketoiminnassa.


Laura Keränen, Data Consultant, Solita

9. maaliskuuta 2018

Vain mielikuvitus on rajana teknologian hyödyntämiselle

Lapsuuden haaveeni oli ryhtyä isona tutkijaksi biologian alalle. Päädyin kuitenkin lukion jälkeen hakemaan opiskelupaikkaa sekä Helsingin Sairaanhoito-opistosta että yliopistosta ajatuksena tulla joko fysioterapeutiksi tai ohjelmoijaksi. Aloitin opinnot yliopistolla, mutta lopulta valmistuin silloin uudesta ja modernista tietotekniikan opinajosta, ATK-instituutista.

Opintojen kautta sain harjoittelupaikan Nokia Elektroniikasta ohjelmoijana. Se polku kesti 14 vuotta ja sisälsi sovelluskehityksen lisäksi myös toimimisen päätoimisena kouluttajana - aiheina mm. tietokannat, sovelluskehitys ja lähiverkot.


Monipuoliset uramahdollisuudet

Alan mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Sovelluskehittäjän pohjalta voi suuntautua mm. arkkitehdiksi, tuotehallintoon, DevOps-kehitykseen, myynnin tukeen, ohjelmistojen toimitukseen, sovellustukeen, kouluttajaksi tai projektipäälliköksi.

IT-ala kehittyy huimaa vauhtia ja ainoa mahdollisuus pysyä mukana kehityksessä on jatkuva itsensä kehittäminen. Jatkuva uuden oppiminen ja oman ammattitaidon kehittäminen tekevät työstä erittäin mielenkiintoista. Globalisaatio tuo alalle omat haasteensa ja mahdollisuutensa, kun työn tekeminen ei ole paikkasidonnaista. Jonkin verran tietotekniikkatyötä siirtyy muihin maihin, mutta toisaalta suomalaisessa pikkukylässä voidaan tehdä koko maailman valloittavia IT-innovaatioita.


Uuden alku

Teknologia on jo nyt tasolla, jolla vain mielikuvitus on rajana sen hyödyntämiselle. Sensorit, automaatio ja analytiikka ovat nyt vahvasti pinnalla ja tietotekniikan osuus laitteissa ja prosesseissa kasvaa edelleen, joten uusille tekijöille on tarvetta. Alalla tarvitaan hyvin monenlaisia persoonia, sillä toimivimmat tiimit ja työyhteisöt syntyvät erilaisten ihmisten kokonaisuudesta. Mielestäni tehtävän vaatiman osaamisen lisäksi tärkeimmät ominaisuudet alalla ovat kielitaito, kommunikointikyky ja erityisesti yhteistyökyky. Myös hyvää stressinsietokykyä tarvitaan, sillä alan jatkuvan kehityksen myötä vauhti on huimaa.

Myös oman urani huippuhetket liittyvät alan kehitykseen ja aivan sen kärjessä olemiseen. Työskentelin 90-luvun loppupuolella pienessä yrityksessä, jossa ideoitiin uuden teknologian hyödyntämismahdollisuuksia. Julkaisimme jo silloin WYSIWYG www-sivujen ylläpito-ohjelmiston, vaikka internetin hyödyntäminen oli vasta aivan alkutaipaleella. Teimme ensimmäisten joukossa myös B2B-verkkokauppasovelluksia mm. tukkukaupoille ja valmistavalle teollisuudelle. Homma alkoi sillä, että asiakkaita piti auttaa hankkimaan yritykseensä internet-liittymä.

Kun Nokia julkaisi ensimmäisen WAP-puhelimen, teimme siihen satamakonenostureiden varaosatilausjärjestelmän, jonka käytettävyys ei päätä huimannut, mutta uutuusarvo oli huomattava. Teimme myös mobiilisovelluksia teollisuudelle, vaikka mobiiliverkon tuki ja mobiililaitteiden ominaisuudet olivat vielä varsin vaatimattomat.  Eihän siitä isoa businesta silloin tullut, mutta kivaa ja haastavaa oli! Useita muitakin huippuhetkiä on uralle mahtunut - mainittakoon vauhdikkaat 15 vuotta Comptelilla, jossa nyt otamme ensiaskeleita uusina Nokialaisina.

Eliina Vornanen, Senior Manager, R&D, Digital Intelligence, Nokia Software   

8. maaliskuuta 2018

Tekkialalla Mimmit koodaa – ja tekee paljon muutakin

Viime viikon keskiviikkona, 28.2., pidettiin Vanhalla ylioppilastalolla Mimmit koodaa lanseeraustilaisuus. IT-alan työntekijöistä on naisia tällä hetkellä noin 20 %. Lanseeraustilaisuuden puhujat nostivat esiin, että alalle kaivataan kipeästi uusia osaajia, ja naiset ovat osa ratkaisua.

Tänään 8.3. on kansainvälinen naistenpäivä. Näin naistenpäivänä me Tieturilla haluamme nostaa esiin IT-alalla toimivien naisten uratarinoita. IT-alan tehtävät ovat hyvinkin monipuolisia, ja niin ovat olleet myöskin haastattelemiemme naisten tehtävät. Olemme erittäin iloisia voidessamme esitellä tuotekehityksessä toimivan Eliinan, koneoppimiseen erikoistuneen yrityksen toimitusjohtajan Katriinan, projektipäällikkö Liisan, datakonsultti Lauran, markkinointi- ja viestintäjohtaja Leilan, pelialan tuottajan Nehan sekä product owner Anun. Tarinoita riittää usealla päivälle, tänään aloitamme Leilan tarinalla.

Viime keväänä istuin mukana Women in Tech -tapahtuman yleisössä huutamassa ”What do we want?” kysymykseen vastauksena ”More Women in Tech”. Niin haluamme! Kuten uratarinasarjamme osoittaa, tekkialalla riittää töitä ja hyviä haasteita. Myös meille naisille.

Anna Sahinoja
Anna on itse viihtynyt IT-alalla yli 20 vuotta, 90-luvun puolivälin IT-kuplasta lähtien.


IT-ALA SOPII KAIKILLE – KOULUTUSTAUSTASTA RIIPPUMATTA


Viimeistellessäni maisteriopintoja Englannissa huomasin, että olin ihan tavallisena suomalaisena kuluttajana melko hyvin perillä silloisesta matkapuhelin- ja verkkoteknologiasta. Valmistumisen jälkeen olikin luontevaa etsiä työpaikkaa nopeasti kansainvälistyvältä ohjelmistoalalta.

Yksi IT-alan mielenkiintoista puolista on se, että sillä on tarjolla valtavasti erilaisia tehtäviä. Tehtävät vaihtelevat hyvin teknisistä rooleista toimenkuviin, joissa on jopa eduksi, ettei teknologiaa ymmärrä liian hyvin. Alalle tarvitaan erityisesti markkinointi-, viestintä- ja myyntitehtäviin myös henkilöitä, jotka osaavat kääntää teknologisen ilosanoman kansankielelle ja tuoda teknologian konkreettiset edut helppotajuisesti esille.

Teknologiakehitys on nopeaa ja uskon, että IT-alan kasvu jatkuu vahvana. Nyt kiinnostavia asioita ovat esimerkiksi PSD2 ja blockchain-teknologia. Alan jatkuva uudistuminen luo uusia vaatimuksia myös työntekijöille. Halu uudistua ja reipas mieli ovatkin varsin tärkeitä ominaisuuksia alan työntekijöille. Nyt alalla on jopa työvoimapulaa, jota helpotetaan muun muassa erilaisilla muuntokoulutuksilla. Näiden koulutusohjelmien kautta voi päästä alalle, jos siihen on kiinnostusta muttei sopivaa koulutusta.

Oman urani huippuhetkiä ovat tuotelanseeraukset ja isot asiakastapahtumat. Mutta ei pidä myöskään unohtaa mm. sosiaalisen median tai hakukoneoptimoinnin parissa tekemääni pitkäjänteistä työtä ja sen tuomia tuloksia.

Leila Heijola, Marketing and Communications Executive, HiQ Finland

6. maaliskuuta 2018

Azure security

What is “the cloud” anyway? There are several descriptions and explanations and one of them is: “Cloud computing is an information technology model that enables global access to shared pools of configurable system resources that can be provisioned quickly, with minimal management effort, usually over the Internet.”

The other definition could be that “the cloud” is “the practice of storing regularly used computer data on multiple servers that can be accessed through the Internet.”

Either way, “the cloud” is by many viewed as a powerful way of transforming their businesses. By using any of the Cloud Computing Models, we can achieve more in less time, usually with significant cost savings.Whether you use Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) or Software as a Service (SaaS) Cloud Models you still must think about security within your area of responsibility. Depending on the Cloud Model, each party ensures the security of the layers within their own management area.

Some of the Microsoft’s areas of responsibility is physical security of the datacenter, adequate personnel employment, legal compliance, datacenter hardware and software security and several others.

In a IaaS model for example, Azure Virtual Machines (VM) bring you the freedom of choice between multiple VM sizes, speed of deployment, without the need for expensive hardware. Then, not having the hardware your VMs are running on does not mean you don’t have responsibilities. The usual applies: VMs’ Operating System security has to be well-maintained, ensuring the OS is updated, with antimalware solution deployed including most recent detection database. Additionally, you are responsible for the Virtual Network (VNet) security, storage and application security as well. You might think: “That’s easy, I can do that!” Sure, you, as an experienced systems administrator or systems engineer, are perfectly capable of doing that but as the numbers of VMs, VNets, databases, storage, applications get bigger, protecting valuable assets gets harder and harder. Keeping up with updates, rules and monitoring the infrastructure is no easy task and with many security tasks, recommendations and alerts something might slip out of your attention.

That’s why Microsoft created Azure Security Center, a central security place, dashboard, console. In one word (well, in few words, actually) – “The Place to go for Security in Azure.” As Azure is expanding, adding more functionality, features and services, Azure Security Center (ASC) is evolving and expanding too. It is still far from being “the only” place to go for strengthening security in Azure but certainly, it is the first one to visit.

Let me briefly explore the main Azure Security Center (ASC) capabilities and how ASC helps you increasing security in Azure.The first thing you notice when opening ASC is the simplicity, clear overview and colour coding. Even if you have not seen ASC dashboard before, it is immediately clear that “red” colour screams for “Alert” or “Attention” while “green” represents something “Looking good” or “Okay”. It is designed around Prevent-Detect-Respond philosophy with additional Advanced Cloud Defense capabilities.The Prevention part gives you an instant overview of the security state of four principal areas or Azure resource types ASC covers: Compute, Networking, Storage & Data and Applications. I’ll mention just some of the recommendations and monitoring capabilities ASC offers.
Compute section gives you recommendations to VMs, their operating system state, OS security configurations, Azure Storage Account encryption, state of antimalware solution.
Networking alerts you if a firewall or Network Security Groups (NSG) need to be set up or if there is a NSG rule that needs your attention.

Storage & Data enables you to monitor the state of auditing and threat detection on SQL servers and databases.

Application security helps you to enhance the protection of Azure resources by adding a web application firewall and finalise its configuration.

Identity & Access does not have its graphical representation on the main dashboard, but you access it by clicking on the left menu.
Monitoring identity activities pays off because you can take preventive measures or react to an attack in progress. ASC alerts you in case of anomalies with user accounts such as failed or successful logon attempts, accounts that have their password changed or if there are accounts locked out because of their inappropriate behaviour.Another nice security feature is Just in time VM Access (JIT). If JIT VM Access is enabled, ASC allows you to create Network Security Group (NSG) rules and configure the access to VMs through these ports. Four port recommendations are already pre-configured, but not enabled, and you can add more later if you need to open a specific port.Adding a port is easy: give it a name, choose the applicable protocols, allowed source IP addresses (per request or per a block or range of addresses) and specify for how long the port will remain open or available to request access to.Later, when you want to request or give an access to a Virtual Machine (or Machines), select applicable VMs and click on Request Access in Just in time VM access blade. The Request access blade displays a list of configurable ports you can open after choosing allowed source IP addresses and a time range the ports will remain open.

This is just a part of the features and capabilities Azure Security Center offers. It can protect both VMs in Azure and on-premises VMs, supports application whitelisting, advanced threat detection capabilities and more.

There is more to securing the resources in Azure than doing it through ASC, but ASC is an invaluable asset that should be on every Azure administrator’s daily menu.

Microsoft Azure features and capabilities covered in Azure Security PowerClass cover additional topics that contribute to overall Azure security such as Azure Resource Manager, Log Analytics, Role-Based Access Control (RBAC), Encryption, Network Security Groups (NSG) and others.

-------------------------
Author Sasha (Sasa) Kranjac is Information Technology (IT) Technical Trainer, Consultant and Speaker with almost two decades of experience in the IT field where he acquired extensive consulting, hands-on, technical training and teaching experience and expert presentational skills.

2. maaliskuuta 2018

Wordin sivunumerointi

Sivunumerot koetaan usein hankalaksi, varsinkin jos ne halutaan erilaisiksi asiakirjan eri kohtiin (osiin). Muutamalla kikalla nekin saadaan taltutettua. Avain tähän on asiakirjan jako osiin.

Sivunumerot koko asiakirjaan

Normaalin sivunumeron laitat esim. seuraavasti:
1. Kaksoisnapsauta ylätunnisteosaa.
2. Aseta osoitin kohtaan, johon haluat sivunumeron.
3. Valitse Sivunumero – Nykyinen sijainti – Normaali numero (Page Number – Current Position, Plain Number).
Samassa valikossa on valinta Muotoile sivunumerot (Format Page numbers), josta voit määritellä sivunumeron muodon ja mistä numerosta numerointi aloitetaan.

Asiakirjan kokonaissivunumeron asetat kohdasta Pikaosat – Kenttä – (Quick Parts – Field ).


Valitse avautuvan valintaikkunan vasemmanpuoleisesta listasta NumPages.
 

Napsauta OK.


Erilainen sivunumero asiakirjan eri osiin

Jos haluat eri sivunumerot asiakirjan eri kohtiin, sinun on jaettava asiakirja osiin. Tätä toimintoa tarvitset esimerkiksi kun haluat sisällysluetteloon eri numeroinnin kuin varsinaiseen asiakirjaan tai haluat erilaiset ylä/ala tunnisteet asiakirjan eri osiin.
Asiakirjan jako osiin:
Valitse Asettelu – Vaihdot – Seuraava sivu (Layout – Breaks – Next Page)


Siirry sivun (osan) ylä/alatunnisteeseen.
Jos haluat erilaisen ylä/ala tunnisteen asianomaiseen osaan napsauta Linkitä edelliseen (Link to Previous) niin että linkki katkeaa.
Linkin ollessa päällä eri osien ylä/ala tunnisteet ovat linkitettyjä toisiinsa ja ovat samoja. Kun katkaiset linkin voit asettaa erilaiset tunnisteet asiakirjan eri osiin.


Aseta sivunumero haluamaasi kohtaan.
Osan kokonaissivunumeron asetat Pikaosista (Quick Parts) valitsemalla kentän (Field) Section pages. Tämä koodi laskee asianomaisen osan sivumäärän.

Lisää kikkoja Wordin selättämiseen saat Tieturin Word kursseilta.

---------------------------------

Kirjoittaja Boris Isaksson on pitkän linjan kouluttaja, joka vetää Tieturilla monipuolisia Office-koulutuksia.

Suositut tekstit