29. toukokuuta 2018

SSL-sertifikaatit muutoksen kourissa


Yksi digitalisaation sekä IoT:n teknisistä mahdollistajista on luotettava tapa tunnistaa verkossa oleva laite, sekä välittää tämän kanssa tietoa turvallisesti. Tässä SSL-sertifikaateilla on merkittävä rooli.

Vaikka SSL-sertifikaatteja on käytetty jo vuosikymmeniä, ovat viimeiset vuodet tarjonneet SSL-sertifikaattien parissa vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mukaan on mahtunut paitsi tietoturvahaavoittuvuuksia, myös monelle yllättäen tulleita päivitystarpeita johtuen teknologioiden kehittymisestä, tai sertifikaatteja myöntävien yritysten töppäilyistä.

Itselleni uusin uutinen SSL-sertifikaattien rintamalla oli Googlen päätös poistaa tulevaisuudessa Chrome-selaimen osoitepalkista salauksesta kertova lukon kuva. Jatkossa Google Chrome ilmoittaa käyttäjälle jos sivusto ei ole turvallinen, mutta muuten salauksesta tai kohteen luottamustason tasosta ei siis erikseen kerrota. Tämä käyttäjälle tutuksi tulleen lukon katoaminen selaimesta aiheuttaa käyttäjässä jos ei nyt epätietoisuutta, niin ainakin päivitystarpeita tietoturvakoulutuksissa. Tämä muutos sopii hyvin Googlen tavoitteeseen turvata kaikki internetin verkkosivut SSL-sertifikaateilla.

Vaikka nykyisin SSL-sertifikaattien osalta on jo paljon automaatiota, niiden hallinta on silti haastavaa. Prosessissa on mukana IT-ylläpitäjä, sertifikaattien myöntäjä, palvelinohjelmistot, selainvalmistajat, loppukäyttäjät sekä tietoturvatutkijat. Vaikka henkilö tuntisi SSL-sertifikaattien perusteet, ovat monet yksityiskohdat epäselviä. Esimerkiksi sertifikaattien myöntäjien juuri- ja välivarmenteiden oikea käsittely on epäselvää, tietoturvan tai tehokkuuden optimoinnista puhumattakaan. Huonosti hoidettu SSL-sertifikaatti ja palvelimen konfigurointi voivat olla turvattomia, ja hidastavat sivuston nopeutta ja siten käyttökokemusta.

Tieturin uudella SSL/TSL-varmenteet käytännössä -koulutuksessa käymme lävitse SSL-sertifikaattien taustat sekä opettelemme käytännön harjoitusten kautta SSL/TLS-varmenteiden hallintaan liittyvät työvaiheet ja tietoturvalliset tavat hallita SSL/TLS-varmenteita ja SSL/TLS-protokollaan liittyviä asetuksia.

Tervetuloa oppimaan!

Timo Vehviläinen
Information Security Manager
Kesko

16. toukokuuta 2018

Koodaajia kouluttamassa

Jokaisen it-alan asiantuntijan kannattaa pitää perusosaamisensa kunnossa ja tarkkailla, mihin suuntaan kovaa vauhtia kehittyvä ala on menossa. Ei pidä rakastua tiettyyn ohjelmointikehykseen tai ohjelmointikieleen, vaan ymmärtää, että hyvin usein eri tekniikoilla on oma elämänkaarensa. Se tekniikka, mikä tänään saattaa olla suosittu, voi muutaman vuoden kuluttua olla korvattu jollain toisella.

Koulutuskin siirtyy yhä enemmän nettiin: järjestetään etäluentoja ja oppimateriaalit tehdään sekä jaetaan digitaalisina. Kurssilla on tavallisesti 10-20 osallistujaa, ja joskus heidän esitiedoissaan voi olla valtava tasoero, koodaamisnopeudessa jopa kymmenkertainen ero. Kokenut kouluttaja pystyy kuitenkin ottamaan erilaiset oppijat huomioon.

Tieturissa koulutan ohjelmistosuunnittelua erilaisista it-tehtävistä tulleille ohjelmistokehittäjille ja -suunnittelijoille – sekä asiakkaalle räätälöidyillä että kaikille avoimilla kursseilla. Jotkut opiskelevat nimenomaan tiettyä aihepiiriä, lisäksi on rekrytointi- ja muuntokoulutusta eri alojen työttömille. On myös paljon esimerkiksi Nokialta tulleita, jotka siellä keskittyivät tiettyyn tekniikkaan ja jotka haluavat päivittää osaamistaan niille aloille, joilla nyt on kysyntää.

Tällä hetkellä frontend-kehittäjän kurssit ovat kovasti kysyttyjä. Työpaikkailmoituksissa huhuillaan Angular- ja React -osaajia. Jotta nämä tekniikat pystyy kokonaisvaltaisesti ottamaan haltuun, on äärimmäisen tärkeää osata näissä käytetyt kielet, JavaScript ja TypeScript hyvin. JavaScript kielenä on erittäin vaativa dynaamisen luonteensa vuoksi, ja vaikka alkuun kielessä pääseekin helpolla, sen hallitseminen hyvin on haastavaa.

It-alan työnantajat ovat kyllä oivaltaneet jatkuvan opiskelun merkityksen. Jotkut kouluttavat työntekijöitään itse, mutta se vie yrityksen resursseja. Jos vanhemmat ja osaavammat asiantuntijat käyttävät aikansa muiden kouluttamiseen, he eivät itse tee sitä työtä, josta heille maksetaan.  Kustannustehokkaampaa on keskittää kurssit kouluttajille, jotka osaavat koulutettavan asian lisäksi nopeuttaa oppimisprosessia pedagogisin keinoin.

Henkilökohtaisesti palkitsevinta kouluttamisessa on se, kun pystyy vaikuttamaan positiivisesti ihmisiin niin suoraan. On upea tunne, kun joku tulee kiittämään, että tämän pitämäsi koulutusohjelman ansiosta olen saanut vakituisen työpaikan.

Entä mitä rekrytoija odottaa it-alan ammattilaiselta? Hyvällä ohjelmistokehittäjällä on looginen päättelykyky, keskittymisen taito ja halu opiskella jatkuvasti uutta. On oltava aidosti innostunut työstään – silloin jaksaa sisulla tahkoa myös eteen tulevia ongelmia. Olisi myös hyvä seurata aikaansa, mitä uusia tekniikoita tulee – sosiaalinen media, Twitter, YouTube ja alan blogit ovat hyviä tietolähteitä.

Vahva substanssiosaaminen on tärkeä, mutta mistään ei tule mitään, jollei ihminen voi kokonaisvaltaisesti hyvin. Esimerkiksi rekrykoulutuksissa olen huomannut, että kurssilaisilla on valtava innostus ja motivaatio tehdä asioita, mutta jos on koodattu kaiket yöt, terveys saattaa yhtäkkiä pettää. On tärkeää pitää balanssia. Pitää olla muutakin elämää.

Jussi Pohjolainen
-----------------------------
Jussi Pohjolainen on Tieturin suosittu kouluttaja, Tampereen ammattikorkeakoulun lehtori ja oman yrityksensä vetäjä, jolla on yli 15 vuoden kokemus ohjelmistoteknologian koulutuksesta ja konsultoinnista. Uuden oppimisen, lenkkeilyn ja matkailun lisäksi hänet pitävät liikkeessä vaimo, lapsi ja itsepäinen snautseri.

#ohjelmistokehitys #ohjelmistosuunnittelu #ITala #kouluttaja #elinikäinenoppiminen #etäkoulutus #muuntokoulutus #rekry #työmarkkinat #digitalisaatio

8. toukokuuta 2018

Haluatko prinssin ja puoli valtakuntaa - jopa ketterästi?

Maailmalla on prinssejä ja prinsessoja eli Prince2-sertifioituneita projektiammattilaisia jo melkoinen määrä. Tarinat eivät kerro, onko kylkiäisenä tullut myös puolet valtakuntaa, mutta projektipäällikön työkalupakissa ja CV:ssä Prince2-osaaminen ja -sertifikaatti kyllä huomataan. Se voi olla se pieni ero.

Prince2 tuli Suomeen voimakkaasti muutama vuosi sitten osittain kansainvälisten organisaatioiden kautta, mutta suureksi osaksi myös siksi, että erilaisten viitekehysten ja mallien suosio on kasvanut verrattuna ns. in house -kehitettyihin malleihin ja käytäntöihin. Organisaatiot ovat kansainvälistyneet, verkottuneet ja toimivat monitoimittajaympäristössä. Sen sijaan, että jokaisella osapuolella on oma projektimallinsa, on huomattavasti tehokkaampaa ja taloudellisempaa käyttää de facto –tyyppistä yleistä viitekehystä, joka ei vie liikaa omia kehittämisresursseja, käyttää ymmärrettävää ja yhteistä terminologiaa ja on kaiken lisäksi malli, jota menestyksekkäät organisaatiot ympäri maailmaa ovat käyttäneet ja edelleen kehittäneet.

Yksi yleinen väärinkäsitys on, että Prince2 olisi vain IT-projektimalli. Näin oli laita Princen aikaisempien versioiden osalta, mutta vuonna 1996 Prince sai numeron 2 peräänsä, ja on siitä asti ollut yleinen malli, joka sopii vaikka talonrakennukseen. Prince2 ei puutukaan siihen, miten itse tuotos (product) aikaansaadaan, sillä jokaisella toimialalla ja käyttöalueella on ihan omat menetelmänsä ja standardinsa; vertaa esimerkiksi talonrakennusmääräyksiä tai systeemityömenetelmiä. Käynnistyvät projektit ovat kuin pieniä, herkkiä taimia, joiden elinkelpoisuus riippuu siitä, miten niitä ’hoidetaan’. Prince2 keskittyykin määrittelemään, miten projekti viedään hallinnollisena kokonaisuutena läpi mahdollisimman tehokkaasti ja onnistuneesti.

Prince2:een voit tutustua tarkemmin MIFin koulutuksissa, lukemalla kirjoja kuten Managing Successful Projects with PRINCE2 – 2009 Edition tai tutustumalla virallisiin sivuihin. Tässä blogissani poimin esille joitakin asioita, joita itse pidän Prince2:n ehdottomina plussina ja eroina muihin menetelmiin verrattuna.


Business case – liiketoimintaperuste


Joidenkin tutkimusten mukaan projektien epäonnistumisen suurin yksittäinen tekijä on, että käynnistetään projekteja, joilla ei ole edes onnistumisen edellytyksiä – ei ole tehty business casea. Business case -käsite onkin yksi Prince2:n 7 teemasta (themes) eli projektinhallinnan näkökulmista, joihin on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota.

Vaikka projektia käynnistettäessä meillä olisikin selkeät ja kannattavat lähtökohdat, niin silti moni asia voi mennä ns. pieleen, ympäristössä tapahtuu muutoksia tai riskit
realisoituvat. Projektilta voi mennä pohja pois vaikka yritysfuusion seurauksena, tai teknologian kehitys ajaa edelle. Prince2:n vastaus on, että huolehditaan jatkuvasti siitä, että business case, joka luotiin projektia käynnistettäessä, on edelleen validi, toteuttamiskelpoinen ja saavutettavissa oleva. Business case on siis jokaisen ohjausryhmän kokouksen agendalla. Liiketoiminta / hankejohdon, ohjausryhmän ja projektipäällikön saumaton tiedonkulku takaa myös, etteivät asiat tule miltään osin yllätyksinä, ja niihin voidaan tarvittaessa puuttua.

Selkeät roolit ja vastuut


Olen koulutustilaisuuksissa sanonut, ettei projektilla ole aitoja onnistumisen mahdollisuuksia, jos ohjausryhmä ei ole tehtäviensä tasolla. Ohjausryhmän tehtävänä on varmistaa, että projektille asetetut tavoitteet saavutetaan (direct). Sen sijaan projektipäällikön tehtävänä on päivittäinen ’manageeraus’ eli hän vastaa siitä, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeelliset tehtävät suoritetaan. Hän voi toimia vapaasti ns. toleranssien puitteista, mutta kaikki poikkeamat on vietävä ohjausryhmän päätettäviksi. Projektipäällikön työrukkasina on tiimejä ja tiimimanagereja, joiden vastuulla on varsinaisen työn tekeminen (deliver).

Prince2 korostaa projektitiimin eri osapuolten selkeitä rooleja ja vastuita. Se korostaa myös osapuolten välistä aktiivista vuorovaikutusta ja tiedonkulkua, jolloin ohjausryhmällä, projektipäälliköllä ja tiimeillä on kaikki tarpeellinen tieto käytettävissään oman roolinsa hoitamiseksi. Prince2 määrittelee mm. erilaisia hallinnollisia tuotoksia kuten raportteja, joilla kaikki osapuolet pysyvät ajan tasalla ja osaavat reagoida ajoissa. Ja huomaa: Raportti voi olla sähköpostiviesti, ei välttämättä päivien työtä vaativa monisivuinen dokumentti – luonnollisesti projektista ja tilanteesta riippuen.


Tarkentuva suunnittelu – management by stages


Prince2-projekti ei käynnisty suoraan projektisuunnitelman laadinnalla. Ensin on varmistettava, onko tästä ideasta edes projektiksi, eli tehdään project brief – projektiesitys. Vasta sitten, kun ohjausryhmä on sen hyväksynyt, projekti ja myös varsinainen projektisuunnittelu käynnistyy. Tällä varmistetaan, että karsitaan pois ne ’elinkelvottomat taimet’ eli projektiaihiot, joilla ei sittenkään ole riittävää business casea.

Prince2 kutsuu projektin suunnitteluvaiheessa tehtävää ns. kokonaisprojektisuunnitelmaa termillä ’project initiation documentation eli PID’. Mutta tämäkään suunnittelutaso ei vielä riitä. Ajatellaanpa projektia, jonka kesto on 1-2 vuotta: Onko meillä PID:iä tehtäessä riittävän tarkkaa tietoa tulevista resurssitarpeista, kaikista tehtäväkokonaisuuksista tai edes kumppaneista, joiden kanssa joitakin projektin osioita tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan? Tämän vuoksi Prince2:n keskeisiä periaatteita (7 principles) on ’management by stages’ eli vaihe kerrallaan johtaminen. Suunnitteluvaiheessa projekti vaiheistetaan ja jokaiselle vaiheelle laaditaan ennen sen käynnistämistä oma vaihesuunnitelmansa, joka tarkentaa mm. ko. jaksona tehtävät työkokonaisuudet. Projektipäällikkö saa ohjusryhmältä luvan johtaa projektia vaihe kerrallaan. Jokaisen vaiheen lopussa ja ennen seuraavan vaiheen aloittamista projekti on ns. ’katkolla’: Onko tästä edelleenkin projektiksi?


Niin, vielä se ketteryys…


Prince2-mallia on syytetty siitä, että se näyttäisi sopivan paremmin ns. vesiputousmallisen projektin menetelmäksi. Tarkasti ottaen tämä ei pidä paikkaansa, koska Prince2:n direct-, manage- and deliver-prosesseja voidaan käyttää hyvinkin ketterästi projektin niin vaatiessa.

Tervetuloa tutustumaan ketterään prinssiin Prince2 Foundation ja Practitioner -kursseille! Kysy myös organisaatiokohtaisia toteutuksia tai perehdytyspäivää.


Liisa Torkkeli, Consultant and trainer

Blogi on julkaistu aikaisemmin MIFin verkkosivuilla.

7. toukokuuta 2018

Teams kasvattaa projektin viestinnän määrää, mutta vähentää viestikaaosta


Oletko tuskaillut sähköpostin määrän kanssa, kun meneillään on iso ja kiivas projekti? Minä olen. Hallinnan tunne katoaa nopeasti, kun yhteen sähköpostiin kasataan monta kysymystä, ja vastauksia on mahdoton seurata, kun eri ihmiset vastaavat eri asioihin. Nykyään projektin viestintä tuppaa myös hajautumaan liian moneen kanavaan, joista yleisimmät ovat Whatsapp, Skype ja sähköposti.


Projektista voi selvitä ilman yhtäkään sähköpostia


Ison projektin viestinnästä ei saa ikinä taiottua helppoa, koska asioita on niin paljon. Vaatii paljon määrämuotoisuutta ja käytäntöjen sopimista, että se sujuu. Office 365 -alustassa on tiimien viestintäkanavaksi tarkoitettu Teams-sovellus, jonka avulla projektiviestinnän käytäntöjä on helppo sopia, kun työkalu tulee puolitiehen vastaan.

Olen itse useammassa projektissa ottanut Teamsin käyttöön projektiviestintään, ja koko ryhmän kanssa todennut moneen kertaan, miten paljon se on lisännyt tiedon kulkua verrattuna sähköpostiviestintään, mutta silti pysynyt hallinnassa. Teams on organisaation omassa O365-alustassa oleva keskustelukanava, mutta ryhmiin voi kutsua myös ulkopuolisia eli asiakkaita, toimittajia ja kumppaneita.

Kuten kaikissa Teamsin kaltaista somekanavaa hyödyntävissä projekteissa, uusien ihmisten on helppo hypätä mukaan projektiin, kun tieto on tallessa yhteisessä kanavassa eikä hajallaan sähköposteissa.

Teamsin onnistunut käyttö vaatii käytäntöjen sopimista


Teams mahdollistaa määrämuotoisuutta viestintään, kun yksittäinen projektiryhmä voi luoda eri asioille omat keskustelukanavat. Esimerkiksi seminaarin suunnittelussa keskustelukanavat voisivat olla: Projektinhallinta, Sponsorit, Tilat, Ilmoittautumisten hallinta, Tarjoilut, Esiintyjät. Suurimmat edut Teamsin kanavista ovat:

 • Käyttäjät voivat seurata vain niitä kanavia, jotka liittyvät omaan työhön (ei turhia cc-sähköposteja)
 • Vaikka käyttäjät seuraisivat vain tiettyjä kanavia, heillä on aina pääsy kaikkeen ryhmän viestintään
 • Hyvin mietitystä rakenteesta keskustelut löytyvät jälkikäteenkin (toisin kuin sähköpostin uumenista)

Selkeiden keskustelukanavien lisäksi ainakin nämä käytännöt pitää sopia tiimiläisten kesken:

 • Ihmisiä kannattaa mainita nimeltä (@heidi), kun heidän halutaan osallistuvan keskusteluun tai ainakin lukevan viestin. Jos tätä tehdään säännönmukaisesti, tiimiläisten ei tarvitse lukea muita kuin ne viestit, joissa heidät mainitaan. Työpäivä kevenee, kun ei tarvitse kahlata turhia viestejä.
 • Tiimiläiset voivat antaa lukukuittauksen tykkäämällä viestistä
 • Bookmark-toiminnolla voi merkitä itselleen muistiin viestejä, joihin on palattava

Matalan viestintäkynnyksen vuoksi asiat eivät jää selvittämättä


Parasta on, että Teamsissa keskustelun aloittamisen kynnys on matala, ja vastaamisen kynnys on matala toisin kuin sähköpostiviestissä, jossa on 15 vastaanottajaa. Tämän vuoksi mikään asia ei jää selvittämättä tai unohdu, kun keskustelua on lupa käydä ilman huonoa omatuntoa. Vaikka viestinnän määrä kasvaa, se ei häiritse, kun se tehdään hallitusti!

Opi lisää projektityön helpottamisesta kurssilla


Projektityön määrämuotoistamisessa on viestinnän ohessa yhtä tärkeää sopia myös selkeät paikat dokumenteille ja tehtäville ja avoimille asioille. Myös näihin löytyy ratkaisu Office 365 -työkalupakista. Opetan tarkemmin projektien viestintää, tehtävien hallintaa ja dokumenttienhallintaa Tieturin kurssilla ”Office 365 tiimityössä” seuraavan kerran jo ensi viikolla 17.5. Vielä ehdit mukaan!

Heidi Selkäinaho, työyhteisöviestinnän konsulti, Somepoint Oy


Heidi kouluttaa Tieturilla Office 365 tiimityössä -kurssiamme.  Heidi opastaa yrityksensä Somepoint Oy:n kautta  työpaikkoja uudenlaisen työn tekemisen ja työyhteisöviestinnän tapoihin. Hänellä on pitkä kokemus SharePointista ja Office 365:stä työskenneltyään edelliset 7 vuotta SharePoint-intranet-konsulttina.

3. toukokuuta 2018

Risk-First Development, part 1/2

Some history: risk-based testing


At “EuroSTAR 1999” in Barcelona, Ståle Amland’s presentation and paper entitled “Risk Based Testing and Metrics” was awarded the prestigious “Best Paper Award”. Three years later, I had the pleasure to deliver “Risk Based Test Management” tutorial at EuroSTAR 2002. “Risk based” was a very popular notion then, and Hans Schaefer frequently left his windy island near Bergen in Norway and travelled the world with his high-quality presentations on this subject.

However, the roots of considerable confusion were already visible then as well. Risk based testing is only a part of more general risk based development, and of risk management, and cannot sensibly be treated as a totally separate domain.

This confusion was, and still is, strikingly visible in ISTQB syllabi. In chapter 5.5 of ISTQB Foundation Level syllabus (version 2011), the subjects of general risk management and risk based testing are thoroughly mixed up. Instead of entering into what risk-based testing (or more generally, risk based development) really is, as we do here in “Risk is essential, but sadly neglected”, the syllabus concentrates on the difference between… product and project risk. I wonder what the latter has to do with testing, perhaps testing project members for the presence of flu viruses.

Sarcasm aside, in my opinion, the huge potential of risk based approach had petered away before it became really widespread. No wonder: the world was then too preoccupied with what officially started on 13 February 2001: the agile movement.

Another history: agile-driven reversal of waterfall sequence


Agile-like approach is far older than most 25-years old enthusiasts of lean startup and continuous integration realize: it was first defined in Tom Gilb’s “Evolutionary Project Management” (EVO) already in 70’s, and re-appeared to some extent in every iterative methodology since then.

However, two factors gave XP, TDD and agile real kick forward. They were the Internet-based process re-engineering revolution of late 90’s and early 2000’s, and the spread of mobile technologies and smartphones. The need to create working applications very fast, without really knowing in advance the business process they were supposed to support, resulted in full-blown, comprehensive agile revolution.

However, the essence of TDD / XP / agile is not “working without requirements”, which should be treated more like necessary evil rather than a goal, but the reversal of the traditional plan → design → code → test sequence into test-first approach, superior in most respects, even if the requirements are well-known in advance.

Figure 1. Test-first approach

Tests, or test cases are essential part of requirements – in agile terminology, they are called acceptance criteria, or acceptance scenarios, or examples [1]. They come first, helping specify precisely imprecise user stories in product backlog [2]. If TDD is used as well, unit level test cases are then created [3], before coding starts [4]. If architecture is wrong, ad hoc, or non-existent, it can be improved using refactoring [5]. What if the implemented requirements are wrong? Well, they can be changed and then re-defined [6] and re-implemented in the next loop of agile development process.

This picture is of course an oversimplification, but it shows clearly the benefits, and superiority, of “test-first” approached, compared to traditional, sequential model.


Risk is essential, but sadly neglected


Sadly, this great leap in process quality, offered by test-first, agile approach, was followed by a relative decline in the realization of the real importance of risk-based development and testing.

The most blatant example of this, is the total lack of any reference to risk (neither consequence nor probability of failures) in agile scrum backlog items and in the agenda for sprint planning meetings. It looks like agile practitioners and scrum team members are expected somehow to absorb risk knowledge from thin air, without really learning it nor taking it into consideration.

In both agile and traditional projects, the notorious difficulties of deciding requirements’ priorities are convincing symptoms of the lack of any risk reverie before. Traditional methods try to achieve prioritizing by coercion, like imposing MoSCoW, and agile framework, by repeatedly asking what product owner really wants, if there is not enough time for both. But this may cure the symptoms only, not the underlying cause, which is the lack of risk analysis at the beginning.


However, an interesting and ambitious attempt to amend this, has already appeared: this is risk-based testing for agile projects, including risk poker, by Erik van Veenendaal. Google it!


Being a freelancer, I am often expected to answer absurd questions, like “how many testers should there be in a scrum team?”, or “how much testing do we need?” My automatic answer is “twenty percent”, which is popular and sometimes even right. However, in reality it depends on the risk. For nuclear plant control software, or some other safety-critical software, testing (or, more exactly, quality assurance) may well exceed 100% of all other costs. For a mobile game, where user may sometimes even expect and enjoy finding some bugs, less than 5% of QA cost may be quite rational.

So, risk-based testing is always there, even if its name is no longer popular; it is behind every decision concerning how thorough, controlled, and detailed the actual development process (including testing) must be.

On the figure below, I try to illustrate this simple yet basic idea.
Figure 2 Risk and QA

Beginning with risk: the rationale


How is risk used in real IT projects? Typically, after some haggling about needs and requirements, development – agile and test-driven, or traditional – starts. No one asks the question, what process to use? – the process is simply there already. The decision, how much testing, or how thorough requirements verification, is needed, is taken ad hoc, and not based on risk analysis. I have participated in hundreds of agile scrum sprint planning meetings and - with few (too few) notable exceptions – never ever has the issue of risk been discussed. Definition of Done has typically been the same, regardless of feature criticality. During the second half of the planning meeting, planning test tasks was 100% focused on technicalities, not on HOW MUCH TESTING WAS NEEDED. Quality criteria for product backlog items sadly lack “risk level”.

In sequential projects, or on the highest, sequential level of project management for agile development, the same sad picture appears: methods, processes, the relative amount of requirements analysis or modelling, change management process (how much time to spend on impact analysis?), how much testing, what test design techniques – all that is decided before any risk analysis has started. Which is of course totally wrong – you cannot decide such issues correctly, unless you take potential failure consequences, and mistake → bug → failure probability, into the account.

How come so many projects have been quite successful? Well, we are smart intuitive creatures, and besides, poor quality and embarrassing failures have become a socially accepted norm: IT people feel no longer ashamed of them.

There is little room here to present a full list of arguments and steps (1), so I’ll leapfrog directly to my final vision, how it should be done in a far better way: risk-first development.


 

Figure 3. Risk-first development

You start with risks, which are identified and analysed for your business goals. Well, yes, that means your business goals must be clear – hard, isn’t it?

At the beginning, you have a fair chance of identifying correctly risk consequences, but less so risk probabilities, because they depend to a large extent on technical issues, which are not known yet.

Only knowing more or less your risks, and your business goals, you can decide on the risk strategy you choose. Should it be aggressive, maximizing possible profit, at the cost of accepting higher failure probability, or should it rather be cautious, minimizing failure probability, but renouncing impressive potential profits?

Risk strategy is the basis for deciding QA strategy – how carefully, how thoroughly you choose to work, how much to document, analyse, check and double-check? Knowing this, you can distribute the QA effort among requirements engineering (“RE strategy” on the figure above), testing (“Test strategy”), configuration and change management, etc.

Then, and only then, does it make sense to start building product backlog (or requirements specification, or whatever you call this in your process). Based on already defined business risks, you’re better equipped to define risk levels for individual backlog items / requirements.

No, this approach does not mean you need to spend months before being allowed to start actual work. You choose the time you spend on performing the six steps preceding backlog building yourself. Depending on the risk (sure enough), you may choose any time box, from one day to half a year, but, by all means, do it. Using a pre-defined process, disregarding actual project needs and specific product-related risks, is wrong. Starting a project without knowing your business goals, is the most common reason for project failures (“The Standish Group Chaos Report”).


(1) There is some more detailed stuff in my presentation at http://qualitology.blogspot.com/2015/09/risk-driven-development_15.html.

------------------------------------------


Author Bogdan Bereza is an international multitalent. He speaks six languages and is a true expert of e.g. Requirements Engineering and Testing.
You can find his IREB CPRE certification courses here: IREB CPRE Courses >>
You find also large selection of testing training courses at Tieturi

30. huhtikuuta 2018

PoisJäältä 2016

Iloista vappua kaikille! Kevät tulee hiljalleen ja vesistöjen jäät ovat sulaneet tai ainakin heikentyneet, joten heikoille jäille ei kannata mennä. Mieleen tulee PoisJäältä 2016 -teema (OffIce tai Office 2016 ja aikaisemmat versiot), jonka voi ymmärtää tahallaan väärin.

Ohjelmien kääntäminen on haastavaa työtä, mutta välillä ihmettelen, mistä nämä kielikukkaset oikein syntyvät. Vappuhengessä olen kerännyt muutamia Office-versioiden käännöskukkasia, joista osa on peräisin jo versiosta 2007. Hassujen käännösten ongelma on siinä, että niiden merkitystä ei aina ymmärrä tarkistamatta englanninkielisestä versiosta, mitä on tarkoitettu. Ja joskus sana on eri paikoissa käännetty kahdella eri tavalla.

Tässä muutamia poimintoja Office 2016 -versiosta. Kuvat ovat suomenkielisestä versiosta sekä englanninkielisestä versiosta, josta voi tarkistaa alkuperäisen tarkoituksen. Ruotsinkielisestä versiosta voi havaita, että heillä osataan käännökset paremmin.

Word


Mikä on Wordin Tilapalkissa (Status Bar) näkyvä viiva? Vihjeessä näkyy kuitenkin "Sivun rivinumero".


Englannin Line-sanan voi suomentaa riviksi tai viivaksi (ruotsiksi Rad).


  

Tilapalkissa Line Number on kuitenkin oikein Rivinumero (Radnummer).Kappaleasetuksissa on aina vaivannut välilyönnin lisääminen kappaleiden väliin. Sanojen välissä on välilyönti – ei kappaleiden.


Englannin sana on Space, joka voi olla mm. (tyhjä) tila, väli tai välilyönti.


Ruotsinkielisestä versiosta selviää, että kappaleiden väliin jää tyhjä rivi. Oikeasti kappaleiden välissä voi olla toinen kappale (tai joku objekti). Tässä tarkoitetaan, että jos laitat Ennen/Jälkeen -valintaan Auto, samanlaisten peräkkäisten kappaleiden alkuun tai loppuun ei lisätä automaattista tyhjää riviä, jos olet valinnut Älä lisää.


Tyyliluetteloon ilmestyi tyyli Ei väliä versiossa 2007, kun Normaali-tyyli sai epäsuomalaiset asetukset.
Normaali-tyylin Välistys-osion Jälkeen-ja Riviväli-arvot ovat vaihdelleet eri versioissa. Tässä on kuva versiosta 2016.


Englanninkielinen sana Spacing on Väli, mutta suomennos olisi voinut olla esim. "Ei välejä".
Ruotsin avstånd (etäisyys) on myös vähän outo. Olisiko Mellanrum parempi?Excel


Excelin kätevässä Ehdollisessa muotoilussa oli kauan seuraava teksti.Teksti jaksoi ihmetyttää "Muotoile solut, jotka sisältävät: Monista arvot, joissa…". Mitä pitää monistaa? Vertaa englanninkielistä termiä ja ruotsin käännöstä.
Onneksi teksti on nyt korjaantunut.Tässä on myös sama sana käännetty eri tavalla. Insert Function on Lisää funktio, mutta Function Library oli kauan Toimintokirjasto. Kuva versiosta 2010.

Versiossa 2016 on Funktiokirjasto


PowerPoint


PowerPointissa on suuri määrä dian välisiä Siirtymiä (Transitions/Övergångar) ja lisää tulee jokaisessa päivityksessä. Versiossa 2013 tuli siirtymä nimeltä Ihastus (?), jonka vihjetekstissä kuitenkin selitetään "… dia pusertuu möykyksi…". No, pääasiassa Crush on murskata ja rusentaa (varsinkin tässä siirtymässä ja yhteydessä), mutta toki se voi olla myös ihastuminen. Outlook


Outlookin Siirtymisasetuksissa on Järjestä siirtyminen. Liittyykö tämä joukkojen evakuointiin?

Google-kääntäjäkin osaa ehdottaa kompakti navigointi (Compact Navigation). Tämä liittyy Outlookin Kansioruudun alareunan kuvakkeiden näyttämiseen. Ensiksi on kompakti navigointi (pienet kuvakkeet).
Tässä kuvassa Järjestä siirtyminen on sammutettu eli näytetään isot kuvakkeet (tekstit).


Office 365 Outlook


Outlookin 365 -versiossa on asetuksissa komento Pikanäppäimet, jolla saa näkyviin luettelon kätevistä pikanäppäimistä.Ja pöh. Komento on oikopolku (Shortcut) usein käytettyihin asetuksiin. Pikanäppäimet ovat muualla.


Toisaalta, ei ruotsin käännöksissäkään kaikki ole aina kunnossa. Kun PowerPointissa lisää Kuvan Diaan, ruotsiksi lisätään Bilder (Kuvat) i Bild (Dia).
Huomaa myös samassa valintanauhassa kaksi samannimistä ryhmää: vasemmalla Bilder (Diat) ja kolmantena Bilder (Kuvat), jossa on myös komento Bilder (Kuvat), kuten myös suomenkielisessä
versiossa.

Lisää ihmeitä selviää Office-koulutuksissamme.

Käännöskukkasista huolimatta toivotan iloista vappua!

-----------------------

Kirjoittaja Jorma Järvinen on Tieturin Microsoft Office -kouluttaja. Hän tuntee Excelin kuin omat taskunsa, työstää Word- ja PowerPoint-mallipohjat kädenkäänteessä sekä opastaa ohjelmien tehokkaaseen käyttöön. Jorma kouluttaa suomen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi, ja keskittyy myös Tieturin blended learning -ratkaisujen kehittämiseen.

26. huhtikuuta 2018

AWS – väärinymmärretty mahdollisuus?


Amazon Web Services mielletään usein vain kehittäjien ja koodaajien käyttämäksi alustaksi. Kuitenkin monet tunnetut ja kansainväliset järjestöt sekä yritykset kuten Adobe, Lamborghini, BMW, Adobe, FC Barcelona, Interflora, ICAO käyttävätkin sitä omien sovelluksiensa, ratkaisuidensa ja IoT tuotteidensa ajo-alustana.

AWS tarjoaa Lambdan, Glacierin ja muiden palvelujen lisäksi myös oivallisen alusta Microsoft työkuormien (workloads) ajo-alustaksi. Esimerkiksi alla olevasta kuvasta käy ilmi, mitä työkuormia AWS:n tarjoamassa IaaS (Infrastructure As A Service) alustalla voisi ajaa:


Lisäksi AWS tarjoaa yhtenä ratkaisuna aidon MS Active Directoryn, joka voi toimia irrallisena autentikointialustana tai se voidaan liittää osaksi yrityksen omaa aktiivihakemistoa eli luoda Hybrid ratkaisu. Yksinkertaisempaan AD:ta vastaavaan hakemistotarpeeseen voi hyödyntää Simple Directorya, joka on kustannuksiltaan edullisempi mutta toiminnoiltaan AD autentikointialustaa ja LDAP hakemistoa vastaava. Molempia voidaan käyttää vaikka backup, testi- ja kehitysympäristöjen pohjana.

Itse pidän erityisesti AWS Workspace etätyöpöydistä (https://youtu.be/SsXDDqlItTY). Windows 10 pohjainen työasema on käytössä aina, kun sitä tarvitaan ja kustannuksia tulee vain työaseman käytöstä. Työaseman ”raudaksi” on useita vaihtoehtoja - yksikertaisista ja edullisista 2 vCPU + 4GB RAM koneista aina 8GB NVIDIA näytönohjaimella, 8vCPU + 15GB RAMilla varustettuihin laitteisiin.

Workspace sovellus löytyy Windows ja Mac tietokoneisiin sekä myös Chromebook, iPad, Fire tablet ja Android tablet -tietokoneisiin. Amazon WorkSpace etätyöpöytää voi käyttää tarvittaessa myös Chrome- ja Firefox-selaimilla.

Itse olen ladannut omaan Workspaceeni mm. Office 2016 sovellukset (Word, Excel, Powerpoint, Onenote, OneDrive, PowerBI, Visio ja MS Project) yrityksemme käyttämästä Office 365 palvelusta. Workspace sovelluksen olen ladannut Android Tabletiini ja näin minulla on Windows 10 työpöytä Office sovelluksineen käytössä helposti, nopeasti ja kustannustehokkasti.

Tutustu AWS-koulutuksiimme.
-----------------------
Kirjoittaja Hannu Kauremaa on ICT-kouluttaja ja konsultti. Hänellä on kattava kokemus eri pilvipalveluista.

Blogi on julkaistu aiemmin Ederan sivuilla.

24. huhtikuuta 2018

Osaamisen myönteinen kierre

Koulutuskampuksemme taukotilassa kuuluu innokas puheensorina. Virinnyt talouskasvu näkyy koulutusten kysynnässä: yritykset panostavat henkilöstön kehittämiseen.

Mikä on nyt uusinta uutta, mitä IT-alalla pitäisi osata; mitkä taidot on aina hallittava vähintään yleisellä tasolla ja päivitettävä aika ajoin?

Ohjelmistokehityksessä ainakin ketteryys. ScrumMaster -kurssilaiset pohtivat äsken aamukahvilla, että IT-ala muuttuu niin nopeasti ja kaiken aikaa, että koulutusta tarvitaan jatkuvasti. Sertifikaatit ovat tärkeitä – myös kurssilaisten nykyisille ja tuleville asiakkaille, jotka edellyttävät sertifikaatteja jo projektien kilpailutuksissa.

Mitä iloa ja etua kouluttamisesta on asiantuntijalle itselleen, mitä työnantajalle?

Monelle investointi ei niinkään ole rahakysymys, vaan aika – varsinkin kun yritykset usein kurssittavat useamman osaajan kerralla. Koulutuksilta on siis lupa odottaa korkeaa laatua.

Ohjelmistokehittäjä korostaa, että on tärkeää, että hän pääsee heti myös käyttämään uutta osaamistaan. Koulutukselle on oltava selvä asiakastarve, merkitys.

Tiimejä yhdistellään joustavasti asiakasprojektista toiseen, jolloin onnistumiseen vaikuttaa yksilöosaamisten lisäksi tiimin kokonaisuus. Kurssilainen sanoo sen ääneen: ”Olisi ihana olla joskus töissä sellaisessa organisaatiossa, jossa kaikki ovat innokkaita ja osaavia.” Oppimiseen ja osaamisensa jakamiseen kannustava yrityskulttuuri on ICT-alan kilpailluilla työmarkkinoilla vahva vetovoimatekijä.

Digitalisaation vaikutuksia työvoiman tarpeeseen selvittäneen ManpowerGroupin kansainvälisen tutkimuksen mukaan paras vakuutus on yhdistelmä ihmisen pehmeitä taitoja, teknistä kyvykkyyttä ja digitaalista osaamista.

Pehmeistä taidoista arvostetuimmat ovat viestintä-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot. Vain ihmiselle ominaisia ovat myös luovuus, empaattisuus, suhteiden rakentaminen, kognitiiviset kyvyt, uteliaisuus ja oppimishalu.

Teknisiä kykyjä tarvitaan rinnalle: organisaatio arvostaa työntekijöitä, jotka osaavat sekä viestiä, ratkaista ongelmia että ymmärtävät uutta tekniikkaa ja järjestelmiä. Heidän avullaan voidaan parantaa asiakaspalvelua ja tuottaa eniten lisäarvoa.

Digiosaajia tarvitaan vauhdittamaan muutosta, kun eri toimialoilla siirrytään yhä kehittyneempiin, automatisoituihin prosesseihin. Valtaosa tutkituista yrityksistä eri maissa aikookin kasvattaa henkilöstömääräänsä digitalisaation takia.

Kolme vinkkiä johtajalle:
- Rekrytoi oppimishalukkaita ja tue oppimismyönteistä kulttuuria, niin houkuttelet ja pidät parhaita osaajia.
- Kartoita työntekijöiden osaamistarpeet ja tarjoa mahdollisuuksia päivittää perinteiset osaamisalueet digitaalisilla taidoilla.
- Kehitä digiajan johtajuutta: vaali oppimishalua ja anna työntekijöiden hyödyntää koko osaamisensa.

Tieturi järjestää vuosittain satoja koulutuksia: lähi-, verkko- ja monimuotokursseja suomeksi, ruotsiksi, englanniksi – sekä kaikille avoimia että tilaajalle räätälöityjä. Mitkä niistä tarjoat omille osaajillesi?

------------------------Pauliina Lautanen-Nissi on Informator Tieturi Groupin Business Development Director, joka kehittää Pohjoismaiden johtavan ICT-koulutusyrityksen palvelutarjontaa asiakkaiden muuttuviin oppimistarpeisiin. Hänen intohimoaan ovat modernit oppimismuodot, myynnin ja markkinoinnin  johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen.


#agile #lean #scrum #ohjelmistokehitys #testaus #vaatimusmäärittely #liiketoiminnankehittäminen #tietohallinto #projektijohtaminen #sertifiointi #tietoturva #office #adobe #tiedonhallinta

18. huhtikuuta 2018

Vuoden Testaaja 2017 on Kalle KyllönenTieturi ja TestausOSY järjestivät Vuoden Testaaja -äänestyksen jo 11. kerran. Vuoden Testaaja 2017 -äänestyksen tulos on selvinnyt ja voittaja on Kalle Kyllönen M-Files Corporationilta.

Vuoden Testaaja 2017 valittiin tuttuun tapaan kaksivaiheisessa äänestyksessä. Ensimmäisessä vaiheessa sai nimetä oman ehdokkaansa ja ehdokasasettelun tarkastuksen jälkeen TestausOSY asetti kuusi ehdokasta tittelin saajaksi. Ehdolla olivat Jarkko Augustin (Knowit Oy), Jarno Hämäläinen (Comiq), Aleksis Tulonen (Rolls-Royce), Marko Rytkönen (Elisa) ja Disa Tulonen (Basware) ja Kalle Kyllönen (M-Files Corporation).

Äänestysaika oli 22.3. – 6.4.2018, ja kaikki ehdokkaat saivat kahden viikon aikana mukavasti ääniä. Vaikka Kalle keräsikin selvästi eniten ääniä, ansaitsevat myös muut ehdokkaat tunnustuksen. Kaikki ehdokkaat ovat alansa ehdotonta kärkeä!

Kallea ehdotettiin Vuoden Testaajaksi mm. seuraavin saatesanoin:
"Kalle on tuonut loppukäyttäjätestaukseen uusia tapoja, kuten robotiikkaa ja Rapid SW -testausta. Vapaa-ajallaan hän auttaa startup-yrityksiä testaamalla heidän applikaatioitaan"

Varsinaisessa äänestyksessäkään ei kehuja säästelty. Kallea äänestäneet jättivät muun muassa seuraavia kommentteja: 
"Kovan luokan tekijä. Osaa ottaa koko testauskentän haltuun ammattimaisen intohimoisesti samalla ottaen huomioon työn parissa toimivat ihmiset. Hänellä on taito ns. pyörittää myllyä.”

”Tavoitteena on parantaa asiakkaan kokemusta tuotetta käyttäessä. Pyrkii aina parantamaan tuotteen todellista laatua!”Webinaari ja Vuoden Testaajan julkistus


Vuoden Testaaja 2017 julkistettiin 10.4.2017. Samassa yhteydessä pidettiin Tieturin webinaari, jonka asiantuntijana toimi Vuoden Testaaja 2015, Maria (Lilli) Lillvik. Lilli jakoi ajatuksiaan siitä, miten testaaja voi ottaa tilanteen kuin tilanteen haltuunsa.

Julkistuksen ja webinaarin lisäksi järjestettiin kakkukahvit M-Files Corporationin tiloissa, joissa Kalle sai Vuoden Testaaja 2017 -diplomin sekä Tieturin 1 500 eur koulutuslahjakortin. Mukana tilaisuudessa oli iloinen joukko Kallen työkavereita sekä Tieturin Jani Tuuri ja TestausOSYn Matti Vuori.


Millainen on hyvä testaaja ja miltä näyttää testauksen tulevaisuus?


Voitostaan ilahtunut Kalle kertoi ajatuksiaan testauksen näkymistä. Kallen mukaan hyvällä testaajalla on erittäin laaja-alainen osaaminen sekä tervettä skeptisyyttä.

Varsinaisen testausosaamisen lisäksi hyvällä testaajalla on Kallen mukaan myös vankkaa liiketoimintaosaamista ja hyvät kommunikaatiotaidot. Testaajan on osattava analysoida, millaista vaikutusta virheiden läpipääsyllä on liiketoimintaan, mitkä ovat riskit, jos ei testata tarpeeksi ja miten löydetyt virheet voivat vaikuttaa tuotteen tai ohjelmiston julkaisuaikatauluun. Ja kaikki tämä pitäisi pystyä kommunikoimaan selkeästi ja rakentavasti niin kehittäjille kuin asiakkaillekin.

Skeptisyyttä ja määrätietoisuuttakin tarvitaan silloin, kun muu tiimi ei koe testausta niin oleelliseksi. Varmasti jokainen testaaja on kuullut kommentit ”Kyllä se toimii, ei sitä tarvitse testata." ja ”Se on niin pieni muutos, ettei sitä tarvitse testata". Mutta kyllä pitää! Tässä nousee esiin testaajan liiketoiminatosaaminen ja ymmärrys mahdollisten virheiden vaikutuksista.

Monipuolinen osaamien ja alan huima kehitys edellyttävät myös kykyä ja halua kehittää itseään jatkuvasti. Uusia ohjelmistokehitystapoja syntyy jatkuvasti ja niihin pitää löytää oikeanlaiset testausmetodit, joita käyttämällä saadaan testattua ohjelmistot mahdollisimman tehokkaasti. Kalle suosittelee nyanssien oppimiseksi ja alan uusimpien kuulumisten saamiseksi artikkeleita ja podcasteja, mutta suuremmat kokonaisuudet kannattaa opiskella koulutuksissa.

Miltä sitten näyttää testauksen tulevaisuus? Kallen mukaan testaajien rooli muuttuu mm. niin, että isoja testaustiimejä ei enää ole vaan testaajat integroituvat osaksi pienempiä kehitystiimejä. Testauksen automatisaatio ja analytiikkatyökalujen käyttö lisääntyvät, mitkä vaativat testaajilta yhä enemmän teknillisyyttä. Hyvä testaaja adaptoituu tilanteeseen ja löytää paikkansa muuttuvassa testauskentässä.

Vaikka tekoäly ja automaatio jyräävät, ei testaajien tarve katoa. Digitalisaation lisääntyminen tarkoittaa jatkuvaa uusien ohjelmistoprojektien syntyä ja testaus tulee aina olemaan tärkeä osa ohjelmistokehitystä. Hyvällä testauksella varmistetaan tuotteiden ja ohjelmistojen toimivuus ja käyttäjäystävällisyys.


Mikä on Vuoden Testaaja?


Vuoden testaaja on vuosittain jaettava testauksen tunnustuspalkinto. Valinnan järjestävät yhteistyössä Tieturi ja TestausOSY.

Vuoden Testaaja -kandidaatin tulee täyttää yksi tai useampikin seuraavista kohdista:
 • inspiroinut kollegoitaan tai muita organisaatioita yhä parempaan testaukseen
 • tuonut testauksen ajatuksia ja trendejä maailmalta mukaan suomalaiseen testaukseen
 • vaikuttanut myönteisesti testauskulttuurin kehittymiseen omassa organisaatiossaan
 • vaikuttanut testaustoiminnan tuloksellisuuteen (testauksen kattavuus, löydettyjen vikojen määrä jne.) omassa yrityksessään tai yhteisössään
 • tehnyt testaukseen liittyviä innovaatioita, rationalisoivia parannuksia tai kehittänyt uudenlaisia tapoja tehdä testausta
 • vaikuttanut testauksen ammattikunnan syntyyn maassamme
 • vaikuttanut suomalaisen testauskulttuurin ja testaajien ammattikunnan kehittymiseen suotuisasti
 • TAI muilla tavoin parantanut testauksen toteuttamismahdollisuuksia
Onnea vielä Kallelle, joka pääsee nyt 11. jäsenenä Vuoden Testaaja voittajien kerhoon. Palkinnon voi saada vain kerran – kerran Vuoden Testaaja, aina Vuoden Testaaja!

Vuoden Testaaja 2018 valitaan alkuvuodesta 2019.

Vuoden Testaajat:

2017: Kalle Kyllönen (M-Files Corporation)
2016: Jani ”Tuna” Haikala (Prove)
2015: Maria Lillvik (Symbio)
2014: Jarkko Tauriainen (Prove)
2013: Minna Aalto (Knowit)
2012: Antti Niityviita (Prove Expertise)
2011: Jussi Kesti (Nice-Business Solutions)
2010: Tero Jyrinki (Endero)
2009: Ville Vuorenoja (Digia)
2008: Erkki Pöyhönen (Tieto)
2007: Nina Janhunen (Endero)

---------------------------

Uutta osaamista testaukseen testauskoulutuksistamme. 

17. huhtikuuta 2018

Excel Dashboard raportointivälineenä

Moni käyttää Exceliä raportoidessaan sen yksinkertaisuuden takia. Usein jää kuitenkin huomaamatta asioita, joilla voitaisiin saada raportista vieläkin enemmän irti sekä käyttöasteen että visualisoinnin kannalta.

Excelissä on monia mukavia työkaluja, joilla saa rutkasti enemmän näyttävyyttä raportteihin. Osittajat pivot:ien suodattamisessa ovat jo monille arkipäivää, mutta siihen se useimmiten sitten jääkin.

Osittajalla voidaan suodattaa useita pivot:eja ja osittajaan saa myös useampia sarakkeita, jolloin vältytään turhilta vierittämisiltä.

Kuvassa pari osittajaa, jolla suodatetaan useampia pivot-taulukoita.


Pohjana raporteille kannattaa käyttää Excelin taulukko-ominaisuutta. Toiminto on monille vielä varsin vieras, mutta se antaa paljon joustavuutta niin pivot-taulukoiden päivityksissä, kun ihan tavallisten kaavioiden ja valintalistojen teossa.

Pivot-taulukko ei ole Excelin ainoa autuaaksi tekevä työkalu. Usein tarvitaan myös valintalistoja, vierityspalkkeja ja funktioita, joilla tietoa haetaan.

Esimerkki valintalistasta:


Valintalistan lähteenä käytetään taulukkoa ja tulokset haetaan funktioiden avulla. Näin saadaan valintalistasta dynaaminen.

Valintalistoja ja muita objekteja löytyy Kehitystyökalu-valintanauhasta (Developer). Ei pidä unohtaa myöskään Excelin asetuksia, josta voidaan myös löytää hyvä asioita, kuten taustaruudukon piilottaminen jne.

Lisää ideoita ja oppia saat Tieturin järjestämältä Excel Dashboard kurssilta. 

----------------------------------------
Kirjoittaja Boris Isaksson on pitkän linjan kouluttaja, joka vetää Tieturilla monipuolisia Office-koulutuksia.

Suositut tekstit